Ustawianie nietypowego formatu papieru przy użyciu sterownika drukarki

Ustawianie nietypowego formatu papieru przy użyciu sterownika drukarki


1.

Otwórz sterownik drukarki (zobacz Otwieranie sterowników drukarki).

2.

Na karcie Papier lub Papier/Jakość kliknij opcję Niestandardowy.

3.

W oknie Niestandardowy format papieru wpisz nazwę nietypowego formatu papieru.

4.

Wpisz długość i szerokość dla formatu papieru. Jeżeli wpisany rozmiar jest zbyt mały lub zbyt duży, sterownik dostosowuje format zgodnie z minimalną lub maksymalną dopuszczalną wartością.

5.

Jeżeli jest to konieczne, kliknij odpowiedni przycisk w celu zmiany jednostek (milimetry lub cale).

6.

Kliknij przycisk Zapisz.

7.

Kliknij przycisk Zamknij. Zapisana nazwa pojawia się na liście formatów papieru, a zapisany format może być wykorzystany ponownie.

HP 3000 3600 3800 Ustawianie nietypowego formatu papieru przy użyciu sterownika drukarki