Tworzenie i stosowanie szybkich ustawień

Tworzenie i stosowanie szybkich ustawień


Korzystając z szybkich ustawień, można zapisać bieżące ustawienia sterownika do ponownego wykorzystania. Szybkie ustawienia są dostępne na większości kart w sterowniku drukarki. Zapisać można do 25 szybkich ustawień zleceń drukowania.

Aby utworzyć szybkie ustawienie
1.

Otwórz sterownik drukarki (zobacz Otwieranie sterowników drukarki).

2.

Wybierz ustawienia drukowania, z których chcesz korzystać.

3.

W polu Szybkie ustawienia zleceń drukowania wpisz nazwę dla szybkich ustawień.

4.

Kliknij przycisk Zapisz.

Aby użyć szybkich ustawień
1.

Otwórz sterownik drukarki (zobacz Otwieranie sterowników drukarki).

2.

Z listy rozwijanej Szybkie ustawienia zleceń drukowania wybierz ustawienie, z którego chcesz skorzystać.

3.

Kliknij przycisk OK.

HP 3000 3600 3800 note Tworzenie i stosowanie szybkich ustawień Uwaga

Aby użyć domyślnych ustawień sterownika drukarki, wybierz pozycję Domyślne ustawienia drukowania z listy rozwijanej Szybkie ustawienia zleceń drukowania.

HP 3000 3600 3800 Tworzenie i stosowanie szybkich ustawień