Stosowanie znaków wodnych

Stosowanie znaków wodnych


Znak wodny (np. „Poufne”) jest napisem drukowanym w tle każdej strony dokumentu.

1.

Otwórz sterownik drukarki (zobacz Otwieranie sterowników drukarki).

2.

Na karcie Efekty kliknij listę rozwijaną Znaki wodne.

3.

Kliknij znak wodny, którego chcesz użyć. Aby utworzyć nowy znak wodny, kliknij opcję Edycja.

4.

Jeżeli znak wodny powinien pojawiać się tylko na pierwszej stronie dokumentu, kliknij opcję Tylko pierwsza strona.

5.

Kliknij przycisk OK.

Aby usunąć znak wodny, kliknij pozycję (brak) na liście rozwijanej Znaki wodne.

HP 3000 3600 3800 Stosowanie znaków wodnych