Korzystanie z karty Usługi

Korzystanie z karty Usługi


HP 3000 3600 3800 note Korzystanie z karty Usługi Uwaga

Karta Usługi jest niedostępna w systemie Windows 9x.

Jeśli produkt podłączono do sieci, można wykorzystać kartę Usługi do uzyskania informacji o produkcie i stanie materiałów. Kliknij ikonę stanu Urządzenia i materiałów eksploatacyjnych, aby otworzyć stronę Stan urządzenia wbudowanego serwera internetowego HP. Na stronie tej znajdują się informacje dotyczące aktualnego stanu produktu, procentowej ilości pozostałych materiałów eksploatacyjnych oraz sposobu ich zamawiania.

HP 3000 3600 3800 Korzystanie z karty Usługi