Drukowanie wielu stron na pojedynczym arkuszu papieru

Drukowanie wielu stron na pojedynczym arkuszu papieru


Istnieje możliwość wydrukowania kilku stron na pojedynczym arkuszu papieru.

1.

Otwórz sterownik drukarki (zobacz Otwieranie sterowników drukarki).

2.

Kliknij kartę Wykończenie.

3.

W sekcji Opcje dokumentu wybierz liczbę stron, które chcesz wydrukować na każdym arkuszu (1, 2, 4, 6, 9 lub 16).

4.

Jeżeli liczba stron jest większa niż 1, wybierz właściwe opcje dla Drukuj ramki stron oraz Kolejność stron.

5.

Kliknij przycisk OK. Po wykonaniu powyższych czynności produkt jest skonfigurowany do drukowania zgodnie z wybraną liczbą stron na pojedynczym arkuszu.

HP 3000 3600 3800 Drukowanie wielu stron na pojedynczym arkuszu papieru