Ustawianie opcji koloru

Ustawianie opcji koloru


Użyj menu podręcznego Color Options (Opcje kolorów), aby kontrolować sposób interpretacji i drukowania kolorów w oprogramowaniu.

1.

Otwórz sterownik drukarki (zobacz Otwieranie sterowników drukarki).

2.

Otwórz menu podręczne Color Options (Opcje kolorów).

3.

W systemie Mac OS X puknij pozycję Show Advanced Options (Wyświetl opcje zaawansowane).

4.

Dostosuj ustawienia oddzielnie dla tekstu, grafiki i fotografii.

HP 3000 3600 3800 Ustawianie opcji koloru