Tworzenie i stosowanie wstępnych ustawień w systemie Mac OS X

Tworzenie i stosowanie wstępnych ustawień w systemie Mac OS X


Korzystając ze wstępnych ustawień, można zapisać bieżące ustawienia sterownika drukarki do ponownego wykorzystania.

Aby utworzyć wstępne ustawienie
1.

Otwórz sterownik drukarki (zobacz Otwieranie sterowników drukarki).

2.

Wybierz ustawienia drukowania.

3.

Puknij opcję Save As… (Zapisz jako) w polu Presets (Wstępne ustawienia), a następnie wpisz nazwę dla wstępnego ustawienia.

4.

Kliknij przycisk OK.

Aby użyć wstępnych ustawień
1.

Otwórz sterownik drukarki (zobacz Otwieranie sterowników drukarki).

2.

Z menu podręcznego Presets (Wstępne ustawienia) wybierz pożądane ustawienie.

HP 3000 3600 3800 note Tworzenie i stosowanie wstępnych ustawień w systemie Mac OS X Uwaga

Aby skorzystać z domyślnych ustawień sterownika drukarki, wybierz pozycję Standard (Standardowe).

HP 3000 3600 3800 Tworzenie i stosowanie wstępnych ustawień w systemie Mac OS X