Drukowanie wielu stron na pojedynczym arkuszu papieru

Drukowanie wielu stron na pojedynczym arkuszu papieru


Istnieje możliwość wydrukowania kilku stron na pojedynczym arkuszu papieru. Funkcja ta to tani sposób drukowania wydruków roboczych.

1.

Otwórz sterownik drukarki (zobacz Otwieranie sterowników drukarki).

2.

Puknij opcję Layout (Układ) w menu podręcznym.

3.

Obok opcji Pages per Sheet (Strony na arkusz) wybierz liczbę stron, które chcesz wydrukować na każdym arkuszu (1, 2, 4, 6, 9 lub 16).

4.

Obok opcji Layout Direction (Orientacja dokumentu), wybierz kolejność i sposób rozmieszczenia stron na arkuszu.

5.

Obok opcji Borders (Obramowania) wybierz rodzaj obramowania drukowanego wokół każdego arkusza.

HP 3000 3600 3800 Drukowanie wielu stron na pojedynczym arkuszu papieru