Drukowanie okładki

Drukowanie okładki


Można również wydrukować osobną okładkę dla dokumentów zawierającą określony komunikat (np. „Poufne”).

1.

Otwórz sterownik drukarki (zobacz Otwieranie sterowników drukarki).

2.

W menu podręcznym Cover Page (Okładka) lub Paper/Quality (Papier/Jakość) wybierz opcję drukowania okładki Before Document (Przed dokumentem) lub After Document (Po dokumencie).

3.

Jeśli używasz systemu Mac OS X, w menu podręcznym Cover Page Type (Rodzaj okładki) wybierz treść komunikatu, jaki ma zostać wydrukowany na okładce.

HP 3000 3600 3800 note Drukowanie okładki Uwaga

Aby wydrukować pustą okładkę, wybierz opcję Standard (Standardowa) jako Cover Page Type (Rodzaj okładki).

HP 3000 3600 3800 Drukowanie okładki