Korzystanie z funkcji sterownika drukarki na komputerze Macintosh

Korzystanie z funkcji sterownika drukarki na komputerze Macintosh


Przy drukowaniu z poziomu programu komputerowego wiele funkcji drukarki jest dostępnych w sterowniku. Pełne informacje na temat funkcji dostępnych w sterowniku drukarki można znaleźć w Pomocy sterownika drukarki. W tym rozdziale zamieszczono opis następujących funkcji:

HP 3000 3600 3800 note Korzystanie z funkcji sterownika drukarki na komputerze Macintosh Uwaga

Ustawienia sterownika i programu zwykle zastępują ustawienia wprowadzone z panelu sterowania urządzenia wielofunkcyjnego. Ustawienia programu zwykle zastępują ustawienia sterownika.

Sekcja ta zawiera informacje na następujące tematy:

HP 3000 3600 3800 Korzystanie z funkcji sterownika drukarki na komputerze Macintosh