Włączanie lub wyłączanie funkcji drukowania dwustronnego z poziomu panelu sterowania

Włączanie lub wyłączanie funkcji drukowania dwustronnego z poziomu panelu sterowania


HP 3000 3600 3800 note Włączanie lub wyłączanie funkcji drukowania dwustronnego z poziomu panelu sterowania Uwaga

Zmiana ustawień drukowania dwustronnego z poziomu panelu sterowania drukarki ma wpływ na wszystkie zadania drukowania. Jeżeli to możliwe, należy zawsze zmieniać ustawienia drukowania dwustronnego w używanym programie lub sterowniku drukarki.

Aby wybrać funkcję drukowania dwustronnego w sterowniku drukarki, należy prawidłowo skonfigurować sterownik. Instrukcje można znaleźć w pomocy ekranowej do sterownika drukarki.

1.

Naciśnij przycisk Menu.

2.

Naciśnij przycisk HP 3000 3600 3800 arrow down Włączanie lub wyłączanie funkcji drukowania dwustronnego z poziomu panelu sterowania, aby podświetlić KONFIGURACJA URZĄDZENIA, a następnie naciśnij HP 3000 3600 3800 check Włączanie lub wyłączanie funkcji drukowania dwustronnego z poziomu panelu sterowania.

3.

Naciśnij przycisk HP 3000 3600 3800 check Włączanie lub wyłączanie funkcji drukowania dwustronnego z poziomu panelu sterowania, aby wybrać DRUKOWANIE.

4.

Naciśnij przycisk HP 3000 3600 3800 arrow down Włączanie lub wyłączanie funkcji drukowania dwustronnego z poziomu panelu sterowania, aby podświetlić DUPLEKS, a następnie naciśnij HP 3000 3600 3800 check Włączanie lub wyłączanie funkcji drukowania dwustronnego z poziomu panelu sterowania.

5.

Naciśnij HP 3000 3600 3800 arrow up Włączanie lub wyłączanie funkcji drukowania dwustronnego z poziomu panelu sterowania lub HP 3000 3600 3800 arrow down Włączanie lub wyłączanie funkcji drukowania dwustronnego z poziomu panelu sterowania, aby wybrać WŁ. i włączyć funkcję drukowania dwustronnego lub WYŁ, aby wyłączyć funkcję drukowania dwustronnego, a następnie naciśnij HP 3000 3600 3800 check Włączanie lub wyłączanie funkcji drukowania dwustronnego z poziomu panelu sterowania.

6.

Naciśnij Menu , aby powrócić do stanu Gotowość.

HP 3000 3600 3800 Włączanie lub wyłączanie funkcji drukowania dwustronnego z poziomu panelu sterowania