Ustawienia panelu sterowania dla automatycznego drukowania dwustronnego

Ustawienia panelu sterowania dla automatycznego drukowania dwustronnego


Wiele programów posiada wbudowane ustawienia drukowania dwustronnego. Jeżeli dany program lub sterownik drukarki nie umożliwia dostosowania opcji drukowania dwustronnego, można zmienić te ustawienia za pomocą panelu sterowania drukarki. Standardowym ustawieniem fabrycznym jest opcja WYŁ.

HP 3000 3600 3800 caution Ustawienia panelu sterowania dla automatycznego drukowania dwustronnego OSTROŻNIE

Nie należy korzystać z drukowania dwustronnego podczas drukowania na nalepkach, foliach lub papierze błyszczącym. Może to spowodować poważne uszkodzenie drukarki.

Sekcja ta zawiera informacje na następujące tematy:

HP 3000 3600 3800 Ustawienia panelu sterowania dla automatycznego drukowania dwustronnego