Ręczne drukowanie dwustronne

Ręczne drukowanie dwustronne


Aby wydrukować dokument dwustronnie na materiale nieobsługiwanego formatu lub gramatury (zobacz Specyfikacje materiałów do drukowania) lub gdy drukarka nie obsługuje automatycznego drukowania dwustronnego, podejdź do drukarki i włóż arkusz ręcznie po wydrukowaniu pierwszej strony.

HP 3000 3600 3800 note Ręczne drukowanie dwustronne Uwaga

Uszkodzony lub używany wcześniej materiał może powodować zacinanie się papieru i nie powinno się go używać.

Ręczne drukowanie dwustronne (dupleks)
1.

Do podajnika 1 załaduj papier firmowy pierwszą stroną w górę, dolną częścią do przodu.

Do podajnika 2 (podajnik na 250 arkuszy) lub podajnika 3 (podajnik na 500 arkuszy) załaduj papier firmowy pierwszą stroną w dół, górną krawędzią w kierunku tylnej strony podajnika.

2.

Uruchom sterownik drukarki.

3.

Wybierz odpowiedni format i rodzaj.

4.

W zakładce Wykończenie wybierz opcję Druk na obu stronach (Ręcznie).

5.

Kliknij przycisk OK.

6.

Przejdź do drukarki. Po wyświetleniu monitu PODAWANIE RĘCZNE wyjmij wszystkie czyste strony z podajnika 1. Wyjmij zadrukowany stos z pojemnika wyjściowego i włóż go ponownie stroną zadrukowaną w górę, dolną krawędzią do przodu. Druga strona musi być drukowana z podajnika 1.

HP 3000 3600 3800 as dx02 Ręczne drukowanie dwustronne

HP 3000 3600 3800 note Ręczne drukowanie dwustronne Uwaga

Nie wyrzucaj pustych kartek ze stosu przeznaczonego do zadrukowania.

7.

Po wyświetleniu monitu na panelu sterowania naciśnij przycisk HP 3000 3600 3800 check Ręczne drukowanie dwustronne.

HP 3000 3600 3800 note Ręczne drukowanie dwustronne Uwaga

Jeżeli ogólna ilość arkuszy przekracza pojemność podajnika 1 do ręcznych zadań drukowania dwustronnego, włóż pierwszych 100 arkuszy i naciśnij HP 3000 3600 3800 check Ręczne drukowanie dwustronne. Po wyświetleniu monitu włóż kolejnych 100 arkuszy i naciśnij HP 3000 3600 3800 check Ręczne drukowanie dwustronne. W razie konieczności powtarzaj czynność do momentu, aż cały stos papieru zostanie załadowany do podajnika 1.

HP 3000 3600 3800 Ręczne drukowanie dwustronne