Opcje łączenia dwustronnie drukowanych zadań drukowania

Opcje łączenia dwustronnie drukowanych zadań drukowania


Przed przystąpieniem do drukowania dokumentu dwustronnego, w sterowniku drukarki należy określić krawędź, według której będą łączone strony wydrukowanego dokumentu. Łączenie wzdłuż lub łączenie książkowe jest konwencjonalnym układem używanym dla książek. Łączenie wszerz lub łączenie tablicowe jest typowym łączeniem kalendarzowym.

HP 3000 3600 3800 note Opcje łączenia dwustronnie drukowanych zadań drukowania Uwaga

Domyślnym ustawieniem jest łączenie wzdłuż długiej krawędzi, gdy orientacja strony jest ustawiona na pionową. Aby zmienić ustawienie na łączenie wzdłuż krótkiej krawędzi, zaznacz pole wyboru Odwróć strony górą.

HP 3000 3600 3800 Opcje łączenia dwustronnie drukowanych zadań drukowania