Automatyczne drukowanie dwustronne

Automatyczne drukowanie dwustronne


HP 3000 3600 3800 note Automatyczne drukowanie dwustronne Uwaga

Aby drukować na obu stronach papieru, należy określić opcje drukowania automatycznego dwustronnego w programie lub sterowniku drukarki.

Aby korzystać z automatycznego drukowania dwustronnego, wykonaj następujące czynności:

Sprawdź, czy sterownik drukarki jest skonfigurowany do drukowania dwustronnego. (Instrukcje można znaleźć w pomocy ekranowej do sterownika drukarki.)

Wybierz odpowiednią opcję drukowania dwustronnego w oprogramowaniu sterownika drukarki, włączając w to orientację strony i łączenia.

Funkcja drukowania dwustronnego nie jest obsługiwana w przypadku niektórych rodzajów materiałów, takich jak folie, nalepki, karton i folia błyszcząca.

Aby uzyskać najlepsze rezultaty, należy unikać drukowania dwustronnego na szorstkim papierze o dużej gramaturze.

Podczas drukowania dwustronnego należy załadować zadrukowane fabrycznie formularze i papier firmowy do podajnika 1 stroną do zadrukowania w górę, dolną krawędzią w kierunku przedniej części podajnika. Załaduj zadrukowane fabrycznie formularze i papier firmowy do podajnika 2 i podajnika 3 stroną do zadrukowania w dół, górną krawędzią w kierunku tylnej części podajnika.

HP 3000 3600 3800 as dx01 Automatyczne drukowanie dwustronne

HP 3000 3600 3800 note Automatyczne drukowanie dwustronne Uwaga

Ładowanie zadrukowanych fabrycznie formularzy i papieru firmowego do wydruku dwustronnego różni się od ładowania w przypadku druku jednostronnego.

HP 3000 3600 3800 note Automatyczne drukowanie dwustronne Uwaga

Podczas drukowania w trybie dwustronnym drukarka drukuje pierwszą stronę, a następnie przenosi ją do pojemnika wyjściowego. Następnie drukarka ponownie pobiera arkusz, aby wydrukować drugą stronę. Przed wyjęciem arkusza z pojemnika wyjściowego upewnij się, że jego drukowanie zostało zakończone. Wyjmowanie arkusza w chwili jego pobierania przez drukarkę może spowodować zacięcie papieru.

HP 3000 3600 3800 Automatyczne drukowanie dwustronne