Źródło

Źródło


Drukuj według ustawienia Źródło, aby określić podajnik, z którego drukarka ma pobierać papier. Drukarka próbuje drukować na papierze z tego podajnika, bez względu na rodzaj lub format załadowanego do niego papieru. Jeśli dla rodzaju lub formatu, który nie odpowiada zadaniu drukowania wybrany zostanie podajnik, który jest skonfigurowany, drukarka nie drukuje automatycznie, dopóki do podajnika nie załadowany zostanie papier prawidłowego rodzaju i formatu. Jeśli podajnik zostanie załadowany poprawnie, drukarka rozpoczyna drukowanie. Jeśli naciśniesz HP 3000 3600 3800 check Źródło, możesz wybrać innych podajnik.

HP 3000 3600 3800 note Źródło Uwaga

Jeżeli podczas drukowania przez Źródło wystąpią problemy, patrz Pierwszeństwo dla ustawień drukowania.

HP 3000 3600 3800 Źródło