Uzyskiwanie dostępu do ustawień sterownika drukarki

Uzyskiwanie dostępu do ustawień sterownika drukarkiSystem operacyjny
Tymczasowa zmiana ustawień dla zadania drukowania
Tymczasowa zmiana ustawień domyślnych1
Windows 98, 2000, Me i XP
W menu Plik wybierz polecenie Drukuj. Wybierz drukarkę, a następnie kliknij przycisk Właściwości. (Poszczególne kroki mogą się różnić; ta procedura jest najbardziej powszechna.)
Kliknij przycisk Start, wskaż Ustawienia, a następnie kliknij Drukarki lub Drukarki i faksy. Kliknij prawym przyciskiem ikonę drukarki, a następnie wybierz Preferencje drukowania.
Macintosh OS 9.1
W menu Plik wybierz polecenie Drukuj. Zmień ustawienia w różnych menu rozwijanych.
W menu Plik wybierz polecenie Drukuj. Po wprowadzeniu zmian w menu rozwijanym kliknij Zachowaj ustawienia.
Macintosh OS X
W menu Plik wybierz Drukuj. Zmień ustawienia w różnych menu rozwijanych.
W menu Plik wybierz polecenie Drukuj. Zmień ustawienia w różnych menu rozwijanych, a następnie w głównym menu rozwijanym kliknij Zachowaj ustawienia własne, aby zapisać je jako opcję Własne. Aby korzystać z nowych ustawień, opcję Własne należy wybierać przy każdym otwarciu programu i drukowaniu.

1 Ponieważ dostęp do domyślnych ustawień drukarki może być ograniczony, ustawienia mogą nie być dostępne.

HP 3000 3600 3800 Uzyskiwanie dostępu do ustawień sterownika drukarki