Pierwszeństwo dla ustawień drukowania

Pierwszeństwo dla ustawień drukowania


Na kolejność zmian dokonanych w ustawieniach drukowania ma wpływ miejsce ich dokonania:

HP 3000 3600 3800 note Pierwszeństwo dla ustawień drukowania Uwaga

Nazwy poleceń i okien dialogowych mogą różnić się w zależności od wykorzystywanego programu.

Okno dialogowe Ustawienia strony: Kliknij pozycję Ustawienia strony lub podobne polecenie w menu Plik używanego programu, aby otworzyć okno dialogowe. Ustawienia zmieniane w tym miejscu zastępują ustawienia wybrane w innych miejscach.

Okno dialogowe Drukuj: Kliknij pozycję Drukuj, Ustawienia strony lub podobne polecenie w menu Plik używanego programu, aby otworzyć okno dialogowe. Ustawienia zmienione w oknie dialogowym Drukuj mają niższy priorytet i nie zastępują ustawień wybranych o oknie dialogowym Ustawienia strony.

Okno dialogowe Właściwości drukarki (sterownik drukarki): Kliknij przycisk Właściwości w oknie dialogowym Drukuj, aby otworzyć sterownik drukarki. Ustawienia zmienione w oknie dialogowym Właściwości drukarki nie zastępują ustawień wybranych w innym miejscu oprogramowania drukarki.

Domyślne ustawienia sterownika drukarki: Domyślne ustawienia sterownika drukarki określają ustawienia używane we wszystkich zadaniach drukowania, chyba że ustawienia zostały zmienione w oknach dialogowych Ustawienia strony, Drukuj lub Właściwości drukarki.

Ustawienia panelu sterowania: Ustawienia zmieniane za pomocą panelu sterowania drukarki posiadają niższy stopień pierwszeństwa niż zmiany przeprowadzane w innych miejscach.

HP 3000 3600 3800 Pierwszeństwo dla ustawień drukowania