Kontrolowanie zadań drukowania

Kontrolowanie zadań drukowania


W systemie Windows trzy ustawienia mają wpływ na to, jak sterownik drukarki pobiera papier, po wysłaniu przez użytkownika zadania drukowania. Ustawienia Źródło, Rodzaj oraz Format wyświetlane są w oknach dialogowych Ustawienia strony, Drukuj lub Właściwości drukowania większości programów. Jeśli te ustawienia nie zostaną zmienione, drukarka automatycznie wybiera podajnik, korzystając z domyślnych ustawień drukarki.

HP 3000 3600 3800 caution Kontrolowanie zadań drukowania OSTROŻNIE

Zmiany ustawień drukarki dokonane w panelu sterowania drukarki stają się standardowymi ustawieniami dla kolejnych zadań drukowania, zatem gdy tylko jest to możliwe, zmiany ustawień należy wykonywać za pomocą programu lub sterownika drukarki. Ustawienia wybrane w oprogramowaniu lub sterowniku drukarki zastępują ustawienia panelu sterowania.

Sekcja ta zawiera informacje na następujące tematy:

HP 3000 3600 3800 Kontrolowanie zadań drukowania