Konfiguracja rodzaju

Konfiguracja rodzaju


1.

Naciśnij przycisk Menu.

2.

Naciśnij przycisk HP 3000 3600 3800 arrow down Konfiguracja rodzaju, aby podświetlić OBSŁUGA PAPIERU, a następnie naciśnij HP 3000 3600 3800 check Konfiguracja rodzaju.

3.

Naciśnij HP 3000 3600 3800 arrow down Konfiguracja rodzaju , aby podświetlić pozycję TYP PODAJNIKA 1, TYP PODAJNIKA 2 lub TYP PODAJNIKA 3, a następnie naciśnij HP 3000 3600 3800 check Konfiguracja rodzaju.

4.

Naciśnij HP 3000 3600 3800 arrow down Konfiguracja rodzaju lub HP 3000 3600 3800 arrow up Konfiguracja rodzaju, aby podświetlić pożądany rodzaj papieru, a następnie naciśnij HP 3000 3600 3800 check Konfiguracja rodzaju.

5.

Naciśnij Menu , aby powrócić do stanu Gotowość.

HP 3000 3600 3800 Konfiguracja rodzaju