Konfiguracja podajnika 2 lub podajnika 3 dla papieru nietypowego

Konfiguracja podajnika 2 lub podajnika 3 dla papieru nietypowego


Drukarka automatycznie wykrywa wiele formatów papieru, ale możliwe jest również ustawienie podajników na nietypowy format. Konieczne jest określenie następujących parametrów:

Jednostki miary (milimetry lub cale)

Wymiar X (szerokość strony wsuwanej do drukarki)

Wymiar Y (długość strony wsuwanej do drukarki)

HP 3000 3600 3800 as st09 Konfiguracja podajnika 2 lub podajnika 3 dla papieru nietypowego

1
Długość strony (wymiar Y)
2
Szerokość strony (wymiar X)
3
Prowadnice długości materiałów
4
Prowadnice szerokości materiałów

Aby ustawić podajnik dla nietypowego formatu papieru, wykonaj następujące czynności: Jeśli dla podajnika zostanie ustawiony rozmiar nietypowy, zostanie on zachowany do momentu wyzerowania ustawień prowadnic długości materiału.

Ustawianie nietypowego formatu dla podajnika 2 lub podajnika 3
1.

Otwórz podajnik i załaduj do niego materiały wydrukiem do góry.

2.

Ustaw prowadnice długości materiałów na odpowiednią niestandardową pozycję i zamknij podajnik.

3.

Gdy pojawi się komunikat konfiguracji podajnika, naciśnij HP 3000 3600 3800 check Konfiguracja podajnika 2 lub podajnika 3 dla papieru nietypowego.

4.

Naciśnij HP 3000 3600 3800 arrow up Konfiguracja podajnika 2 lub podajnika 3 dla papieru nietypowego, aby zmienić pozycję DOWOLNY UŻYTKOWNIKA na UŻYTKOWN., a następnie naciśnij HP 3000 3600 3800 check Konfiguracja podajnika 2 lub podajnika 3 dla papieru nietypowego.

5.

Naciśnij HP 3000 3600 3800 arrow up Konfiguracja podajnika 2 lub podajnika 3 dla papieru nietypowego lub HP 3000 3600 3800 arrow down Konfiguracja podajnika 2 lub podajnika 3 dla papieru nietypowego, aby podświetlić prawidłową jednostkę miary (milimetry lub cale), a następnie naciśnij HP 3000 3600 3800 check Konfiguracja podajnika 2 lub podajnika 3 dla papieru nietypowego.

Po prawidłowym ustawieniu jednostki miary ustaw wymiar X w sposób następujący:

6.

Naciśnij HP 3000 3600 3800 arrow up Konfiguracja podajnika 2 lub podajnika 3 dla papieru nietypowego lub HP 3000 3600 3800 arrow down Konfiguracja podajnika 2 lub podajnika 3 dla papieru nietypowego, aby podświetlić prawidłową wartość, a następnie naciśnij HP 3000 3600 3800 check Konfiguracja podajnika 2 lub podajnika 3 dla papieru nietypowego.

Jeśli wpisana wartość wykracza poza prawidłowy zakres, na dwie sekundy zostanie wyświetlony napis Nieprawidłowa wartość. Należy wprowadzić inną wartość.

Po prawidłowym ustawieniu wymiary X ustaw wymiar Y w sposób następujący:

7.

Naciśnij HP 3000 3600 3800 arrow up Konfiguracja podajnika 2 lub podajnika 3 dla papieru nietypowego lub HP 3000 3600 3800 arrow down Konfiguracja podajnika 2 lub podajnika 3 dla papieru nietypowego, aby podświetlić prawidłową wartość, a następnie naciśnij HP 3000 3600 3800 check Konfiguracja podajnika 2 lub podajnika 3 dla papieru nietypowego.

Jeśli wpisana wartość wykracza poza prawidłowy zakres, na dwie sekundy zostanie wyświetlony napis Nieprawidłowa wartość. Należy wprowadzić inną wartość. Drukarka wyświetli komunikat wskazujący wymiary dla nietypowego formatu.

HP 3000 3600 3800 Konfiguracja podajnika 2 lub podajnika 3 dla papieru nietypowego