Konfiguracja podajnika 1 dla papieru nietypowego

Konfiguracja podajnika 1 dla papieru nietypowego


Gdy wybrany materiał nie odpowiada dokładnie rodzajowi papieru określonego w drukowanym dokumencie, użyj ustawienia KAŻDY FORMAT. Jeśli nie określono podajnika wejściowego, drukarka najpierw poszuka papieru dokładnie pasującego do dokumentu, a następnie przeszuka i wydrukuje z podajnika ustawionego na KAŻDY FORMAT lub DOWOLNY.

Użyj ustawienia DOWOLNY UŻYTKOWNIKA, gdy chcesz mieć możliwość drukowania pewnej ilości stron nietypowego formatu bez potrzeby definiowania ustawienia formatu dla każdego zadania. Użyj ustawienia UŻYTKOWN., gdy chcesz wydrukować stronę określonego formatu z konkretnego podajnika. Podczas drukowania nietypowego zadania drukarka wyszukuje dokładnie pasujący format. Jeżeli nie znajdzie formatu dokładnie pasującego do określonego formatu, przeszuka podajnik nastawiony na DOWOLNY UŻYTKOWNIKA. Potem drukarka przeszuka i zastosuje materiał z podajnika ustawionego na KAŻDY FORMAT.

Ustawianie papieru nietypowego przeprowadza się w trzech etapach. Po wykonaniu wszystkich czynności wyświetlacz powróci do menu OBSŁUGA PAPIERU. Po ustawieniu nietypowego rozmiaru drukarka zachowa to ustawienie do momentu jego zmiany w panelu sterowania.

HP 3000 3600 3800 as ef01 Konfiguracja podajnika 1 dla papieru nietypowego

1
Wymiar X
2
Wymiar Y
Jednostka miary
1.

Naciśnij przycisk HP 3000 3600 3800 arrow down Konfiguracja podajnika 1 dla papieru nietypowego, aby podświetlić JEDNOSTKA MIARY, a następnie naciśnij HP 3000 3600 3800 check Konfiguracja podajnika 1 dla papieru nietypowego.

2.

Naciśnij HP 3000 3600 3800 arrow up Konfiguracja podajnika 1 dla papieru nietypowego lub HP 3000 3600 3800 arrow down Konfiguracja podajnika 1 dla papieru nietypowego, aby podświetlić prawidłową jednostkę miary, a następnie naciśnij HP 3000 3600 3800 check Konfiguracja podajnika 1 dla papieru nietypowego.

Wymiar X

Wymiar X określa szerokość strony wsuwanej do drukarki.

1.

Naciśnij przycisk HP 3000 3600 3800 arrow down Konfiguracja podajnika 1 dla papieru nietypowego, aby podświetlić WYMIAR X, a następnie naciśnij HP 3000 3600 3800 check Konfiguracja podajnika 1 dla papieru nietypowego.

2.

Naciśnij HP 3000 3600 3800 arrow up Konfiguracja podajnika 1 dla papieru nietypowego lub HP 3000 3600 3800 arrow down Konfiguracja podajnika 1 dla papieru nietypowego, aby podświetlić prawidłową wartość, a następnie naciśnij HP 3000 3600 3800 check Konfiguracja podajnika 1 dla papieru nietypowego.

Wymiar Y

Wymiar Y określa długość strony wsuwanej do drukarki.

1.

Naciśnij przycisk HP 3000 3600 3800 arrow down Konfiguracja podajnika 1 dla papieru nietypowego, aby podświetlić WYMIAR Y, a następnie naciśnij HP 3000 3600 3800 check Konfiguracja podajnika 1 dla papieru nietypowego.

2.

Naciśnij HP 3000 3600 3800 arrow up Konfiguracja podajnika 1 dla papieru nietypowego lub HP 3000 3600 3800 arrow down Konfiguracja podajnika 1 dla papieru nietypowego, aby podświetlić prawidłową wartość, a następnie naciśnij HP 3000 3600 3800 check Konfiguracja podajnika 1 dla papieru nietypowego.

HP 3000 3600 3800 Konfiguracja podajnika 1 dla papieru nietypowego