Ładowanie podajnika 3

Ładowanie podajnika 3


1.

Wysuń podajnik z drukarki i wyjmij materiał.

HP 3000 3600 3800 as at01 Ładowanie podajnika 3

2.

Unieś przedłużenie pojemnika wyjściowego.

HP 3000 3600 3800 as at02 Ładowanie podajnika 3

3.

Dostosuj prowadnice długości tak, aby strzałki wskazywały format ładowanego materiału.

HP 3000 3600 3800 as at03 Ładowanie podajnika 3

4.

Przesuń boczne prowadnice szerokości papieru tak, aby strzałka na prawej prowadnicy szerokości wskazywała format ładowanego papieru.

HP 3000 3600 3800 as at04 Ładowanie podajnika 3

5.

Załaduj materiał do podajnika. Jeżeli specjalnym papierem jest papier firmowy, załaduj go stroną do zadrukowania w górę i górną krawędzią w kierunku przedniej części podajnika.

HP 3000 3600 3800 note Ładowanie podajnika 3 Uwaga

Instrukcje dotyczące ładowania papieru w przypadku drukowania dwustronnego znajdują się w sekcji Korzystanie z funkcji drukowania dwustronnego (dupleksu).

HP 3000 3600 3800 as at05 Ładowanie podajnika 3

6.

Upewnij się, że stos materiału jest umieszczony płasko we wszystkich rogach podajnika i że papier znajduje się poniżej ograniczników wysokości.

HP 3000 3600 3800 as at06 Ładowanie podajnika 3

7.

Wsuń podajnik do drukarki.

HP 3000 3600 3800 as at07 Ładowanie podajnika 3

HP 3000 3600 3800 Ładowanie podajnika 3