Ładowanie podajnika 2

Ładowanie podajnika 2


HP 3000 3600 3800 caution Ładowanie podajnika 2 OSTROŻNIE

Aby uniknąć wystąpienia zacięcia papieru nigdy nie należy otwierać lub zdejmować podajnika podczas drukowania.

1.

Wysuń podajnik 2 z drukarki i wyjmij materiał.

HP 3000 3600 3800 as st01 Ładowanie podajnika 2

2.

Wyjmij przedłużenie pojemnika wyjściowego.

HP 3000 3600 3800 as st02 Ładowanie podajnika 2

3.

Dostosuj prowadnice długości tak, aby strzałki wskazywały format ładowanego materiału.

HP 3000 3600 3800 as st04 Ładowanie podajnika 2

4.

Przesuń boczne prowadnice szerokości papieru tak, aby strzałka na prawej prowadnicy szerokości wskazywała format ładowanego papieru.

HP 3000 3600 3800 as st03 Ładowanie podajnika 2

5.

Załaduj materiał do podajnika. Jeżeli specjalnym papierem jest papier firmowy, załaduj go stroną do zadrukowania w górę i górną krawędzią w kierunku przedniej części podajnika.

HP 3000 3600 3800 note Ładowanie podajnika 2 Uwaga

Instrukcje dotyczące ładowania papieru w przypadku drukowania dwustronnego znajdują się w sekcji Korzystanie z funkcji drukowania dwustronnego (dupleksu).

HP 3000 3600 3800 as st05 Ładowanie podajnika 2

6.

Należy upewnić się, że stos materiału jest płaski i że materiał znajduje się poniżej ograniczników wysokości.

HP 3000 3600 3800 as st06 Ładowanie podajnika 2

7.

Wsuń podajnik do drukarki.

HP 3000 3600 3800 as st07 Ładowanie podajnika 2

HP 3000 3600 3800 Ładowanie podajnika 2