Drukowanie na kopertach

Drukowanie na kopertach


1.

Jeżeli podajnik 1 jest skonfigurowany na specyficzny format, w panelu sterowania drukarki ustaw rozmiar papieru dla podajnika 1 na odpowiadający rozmiarowi drukowanych kopert.

2.

Określ podajnik 1 w oprogramowaniu.

3.

Jeżeli używany program nie formatuje automatycznie koperty, jako orientację strony w używanym programie wybierz Pozioma. Skorzystaj z poniższej tabeli w celu ustawienia marginesów dla adresów nadawcy i adresata dla koperty Commercial nr 10 lub DL.

HP 3000 3600 3800 note Drukowanie na kopertach Uwaga

Dla kopert innych formatów należy odpowiednio wyregulować ustawienia marginesów.

4.

Kliknij Drukuj w programie lub sterowniku drukarki.


Rodzaj adresu
Lewy margines
Górny margines
Zwrotny
15 mm
15 mm
Adresat
102 mm
51 mm
HP 3000 3600 3800 Drukowanie na kopertach