Drukowanie na kopertach z podajnika 1

Drukowanie na kopertach z podajnika 1


Na wielu rodzajach kopert można drukować przy użyciu podajnika 1, mieszczącego do 10 kopert. Wynik drukowania zależy od układu koperty.

W oprogramowaniu ustaw marginesy na co najmniej 15 mm od krawędzi koperty.

HP 3000 3600 3800 caution Drukowanie na kopertach z podajnika 1 OSTROŻNIE

Koperty ze spinaczami, okienkami, odsłoniętymi samoprzylepnymi brzegami, powlekane oraz wykonane z materiałów syntetycznych mogą poważnie uszkodzić drukarkę. Aby uniknąć wystąpienia zacięcia papieru i możliwości uszkodzenia drukarki, nigdy nie należy drukować na obu stronach kopert. Przed załadowaniem kopert należy się upewnić, że są one płaskie, nieuszkodzone oraz nie są posklejane ze sobą. Nie należy używać kopert z materiałami przylepnymi wrażliwymi na nacisk. Aby uniknąć wystąpienia zacięcia papieru, nie należy wyjmować lub wkładać kopert podczas drukowania.

Sekcja ta zawiera informacje na następujące tematy:

HP 3000 3600 3800 Drukowanie na kopertach z podajnika 1