Konfiguracja podajników

Konfiguracja podajników


Podajniki drukarki można konfigurować według rodzaju i formatu. Pozwala to na załadowanie różnych rodzajów i formatów papieru do podajników drukarki, a następnie wybierania ich według rodzaju lub formatu w programie.

HP 3000 3600 3800 note Konfiguracja podajników Uwaga

Użytkownicy korzystający z poprzednich wersji drukarek HP Color LaserJet mogą być przyzwyczajeni do ustawienia podajnika 1 w trybie pierwszym lub w trybie kasety. Aby odwzorować ustawienie trybu pierwszego, należy skonfigurować podajnik 1 na KAŻDY FORMAT i DOWOLNY. Jeżeli w zadaniu nie jest określony inny podajnik, drukarka pobierze papier najpierw z podajnika 1 (o ile w tym podajniku znajduje się papier). To ustawienie jest zalecane w przypadku, gdy stosowane są różne rodzaje lub formaty papieru w podajniku 1. Aby odwzorować ustawienie trybu kasety, należy ustawić format lub typ podajnika 1 na ustawienie inne niż KAŻDY FORMAT lub DOWOLNY. To ustawienie jest zalecane w przypadku używania tego samego rozmiaru i typu papieru w podajniku 1.

HP 3000 3600 3800 note Konfiguracja podajników Uwaga

W przypadku druku dwustronnego należy upewnić się, że materiał spełnia wymagania dla druku dwustronnego. Patrz Specyfikacje materiałów do drukowania.

Poniższe instrukcje służą do konfiguracji podajników z poziomu panelu sterowania drukarki. Można również skonfigurować podajnik za pomocą komputera, za pośrednictwem wbudowanego serwera internetowego. Patrz Korzystanie z wbudowanego serwera internetowego.

Sekcja ta zawiera informacje na następujące tematy:

HP 3000 3600 3800 Konfiguracja podajników