Papier o dużej gramaturze

Papier o dużej gramaturze


Wszystkie podajniki obsługują większość materiałów ciężkich, nie przekraczających 105 g/m2

Kartony (od 135 g/m2 do 220 g/m2) można drukować tylko z podajnika 1.

W aplikacji lub sterowniku należy jako typ materiału wybrać Ciężki (od 106 g/m2 do 163 ) lub Karton (od 135 g/m2 do 220 g/m2), lub wydrukować z podajnika, który skonfigurowany jest na podawanie papieru o dużej gramaturze. Ponieważ ustawienie to będzie miało wpływ na wszystkie zadania drukowania, ważne jest przywrócenie drukarki z powrotem do jej oryginalnych ustawień po wydrukowaniu zadania. Patrz Konfiguracja podajników.

HP 3000 3600 3800 caution Papier o dużej gramaturze OSTROŻNIE

Nie należy używać papieru o gramaturze wyższej niż zalecana w specyfikacjach materiałów dla tej drukarki. Używanie cięższego papieru może powodować złe podawanie arkuszy, blokowanie, obniżoną jakość druku i nadmierne mechaniczne zużycie drukarki. Jednak niektóre materiały o wyższej gramaturze, takie jak HP Cover Stock, mogą być bezpiecznie wykorzystywane.

HP 3000 3600 3800 Papier o dużej gramaturze