Papier kolorowy

Papier kolorowy


Papier kolorowy powinien być tej samej wysokiej jakości co biały papier kserograficzny.

Użyte barwniki muszą być w stanie wytrzymać wykorzystywaną w drukarce temperaturę utrwalania 190°C przez 0,1 s, nie ulegając zniszczeniu.

Nie należy używać papierów z kolorowym powleczeniem, które zostało naniesione na papier po jego wyprodukowaniu.

Drukarka tworzy kolory poprzez drukowanie nakładających się punktowych wzorów o różnych odstępach, co daje w efekcie różne kolory. Różne odcienie lub kolory papieru będą miały wpływ na odcienie drukowanych kolorów.

HP 3000 3600 3800 Papier kolorowy