Nalepki

Nalepki


HP 3000 3600 3800 note Nalepki Uwaga

W aplikacji lub sterowniku drukarki wybierz rodzaj nośnika Nalepki lub skonfiguruj podajnik 1 do drukowania nalepek. Patrz Konfiguracja podajników.

Należy sprawdzić, czy materiał przylepny nalepek jest w stanie tolerować temperaturę 190°C przez 0,1 sekundy.

Należy sprawdzić czy między nalepkami nie ma odkrytego materiału przylepnego. Odkryte miejsca mogą powodować odklejanie się nalepek podczas drukowania, przyczyniając się do zacięcia papieru. Odkryty materiał przylepny może również powodować uszkodzenie elementów drukarki.

Nie należy podawać arkuszy nalepek przez drukarkę więcej niż jeden raz.

Należy sprawdzić, czy nalepki leżą płasko.

Nie należy używać nalepek pomarszczonych, z pęcherzykami powietrza lub uszkodzonych w inny sposób.

HP 3000 3600 3800 Nalepki