Koperty

Koperty


HP 3000 3600 3800 note Koperty Uwaga

Koperty mogą być drukowane tylko z podajnika 1. Nastaw rozmiar nośnika w podajniku na określony format koperty. Patrz Drukowanie na kopertach z podajnika 1.

Przestrzeganie poniższych zaleceń umożliwi prawidłowe drukowanie kopert i zapobiegnie blokowaniu drukarki:

Nie należy wkładać jednorazowo więcej niż 10 kopert do podajnika 1.

Przeciętna gramatura kopert nie powinna przekraczać 90 g/m2.

Koperty powinny być płaskie.

Nie należy używać w drukarce kopert z okienkami lub zatrzaskami.

Koperty nie powinny być pomarszczone, porwane lub uszkodzone w inny sposób.

Koperty z samoprzylepnymi paskami muszą mieć materiał przylepny wytrzymały na temperaturę i ciśnienie procesu utrwalania drukarki.

Koperty należy ładować stroną do druku w dół i miejscem na znaczek w lewo, krótszą krawędzią w stronę drukarki.

HP 3000 3600 3800 note Koperty Uwaga

W środowisku o wysokiej wilgotności koperty powinny być drukowane długą krawędzią do przodu, tak aby zabezpieczyć przed sklejaniem podczas drukowania. W przypadku drukowania dłuższą krawędzią do przodu, koperty należy wkładać stroną do zadrukowania w dół. Patrz Drukowanie na kopertach z podajnika 1.

HP 3000 3600 3800 Koperty