Folie

Folie


Należy przytrzymywać folie za ich brzegi. Tłuszcz z naskórka palców przeniesiony na folię może powodować problemy z jakością druku.

Należy używać tylko klisz zalecanych do stosowania w tej drukarce. Firma Hewlett-Packard zaleca używanie w tej drukarce folii HP Color LaserJet Transparencies. Produkty firmy HP są projektowane z myślą o dobrej współpracy ze sobą w celu uzyskania optymalnych wyników drukowania.

W oprogramowaniu lub sterowniku należy jako typ materiału wybrać FOLIA lub drukować z podajnika, który skonfigurowany jest na podawanie folii.

HP 3000 3600 3800 caution Folie OSTROŻNIE

Folie, które nie są zaprojektowane do użycia w drukarkach LaserJet, mogą podczas drukowania ulec stopieniu, powodując uszkodzenie drukarki. Nie należy używać folii przeznaczonych do drukowania czarno-białego.

HP 3000 3600 3800 Folie