Wykrywanie przez podajnik 2 lub podajnik 3

Wykrywanie przez podajnik 2 lub podajnik 3


Rozszerzone wykrywanie

Drukarka zatrzymuje pierwszych pięć stron z każdego podajnika papieru, aby wykryć rodzaj i uśrednia pięć otrzymanych wyników.

Drukarka przyjmuje, że szósta i wszystkie kolejne strony materiału są tego samego rodzaju, dopóki drukarka nie zostanie wyłączona lub przejdzie w tryb uśpienia, lub do momentu otwarcia podajnika.

Tylko folie (domyślne)

Drukarka nie wstrzymuje drukowania stron, ale potrafi odróżnić folię (tryb folii) od papieru (tryb normalny).

Jest to najszybszy tryb, użyteczny przy drukowaniu wielu stron w trybie normalnym.

HP 3000 3600 3800 Wykrywanie przez podajnik 2 lub podajnik 3