Wykrywanie przez podajnik 1

Wykrywanie przez podajnik 1


Pełne wykrywanie (domyślne)

Drukarka zatrzymuje się na każdej stronie, aby wykryć rodzaj materiału.

Jest to najlepszy tryb do wykorzystania w pojedynczym zadaniu drukowania.

Rozszerzone wykrywanie

Za każdym razem, gdy drukarka rozpoczyna zadanie druku, zatrzymuje się na pierwszej stronie, aby wykryć rodzaj.

Drukarka przyjmuje, że druga i wszystkie kolejne strony materiału są tego samego rodzaju co pierwsza.

Jest to drugi pod względem szybkości tryb, użyteczny przy używania stosów materiału tego samego rodzaju.

Folia

Drukarka nie wstrzymuje drukowania stron, ale potrafi odróżnić folię (tryb folii) od papieru (tryb normalny).

Jest to najszybszy tryb, użyteczny przy drukowaniu wielu stron w trybie normalnym.

HP 3000 3600 3800 Wykrywanie przez podajnik 1