Usuwanie zacięcia papieru

Usuwanie zacięcia papieru


Drukarka ta wyposażona jest w funkcję automatycznego wznowienia druku po zacięciu papieru, która umożliwia określenie, czy drukarka ma podjąć próbę ponownego drukowania zaciętych stron.

AUTO Drukarka podejmie próbę ponownego wydrukowania stron, które spowodowały zacięcie papieru.

WYŁ Drukarka nie podejmie próby ponownego wydrukowania stron, które spowodowały zacięcie papieru.

HP 3000 3600 3800 note Usuwanie zacięcia papieru Uwaga

Podczas procesu wznowienia druku, drukarka może wydrukować ponownie kilka stron, które zostały wydrukowane przed wystąpieniem zacięcia papieru. Należy sprawdzić i usunąć zduplikowane strony.

W celu zwiększenia prędkości drukowania oraz zasobów pamięci można wyłączyć opcję wznowienia druku po wystąpieniu zacięcia papieru.

Wyłączanie opcji automatycznego wznowienia druku po wystąpieniu zacięcia papieru
1.

Naciśnij przycisk Menu.

2.

Naciśnij przycisk HP 3000 3600 3800 arrow down Usuwanie zacięcia papieru, aby podświetlić opcję KONFIGURACJA URZĄDZENIA, a następnie naciśnij przycisk HP 3000 3600 3800 check Usuwanie zacięcia papieru.

3.

Naciśnij przycisk HP 3000 3600 3800 arrow down Usuwanie zacięcia papieru, aby podświetlić opcję USTAWIENIA SYSTEMOWE, a następnie naciśnij przycisk HP 3000 3600 3800 check Usuwanie zacięcia papieru.

4.

Naciśnij przycisk HP 3000 3600 3800 arrow down Usuwanie zacięcia papieru, aby podświetlić opcję USUWANIE ZACIĘCIA PAPIERU, a następnie naciśnij przycisk HP 3000 3600 3800 check Usuwanie zacięcia papieru.

5.

Naciśnij przycisk HP 3000 3600 3800 arrow down Usuwanie zacięcia papieru, aby podświetlić opcję WYŁ, a następnie naciśnij przycisk HP 3000 3600 3800 check Usuwanie zacięcia papieru.

6.

Naciśnij Menu , aby powrócić do stanu Gotowość.

HP 3000 3600 3800 Usuwanie zacięcia papieru