Usuwanie zacięcia papieru

Usuwanie zacięcia papieru


Procedury opisane w poniższej sekcji odpowiadają komunikatom o zacięciu papieru, które mogą pojawić się na panelu sterowania.

Zacięcie papieru w podajniku 1
1.

Usuń materiał z podajnika.

HP 3000 3600 3800 as jm02 Usuwanie zacięcia papieru

2.

Chwyć zacięty arkusz za oba rogi i pociągnij.

HP 3000 3600 3800 as jm03 Usuwanie zacięcia papieru

3.

Umieść materiał w podajniku 1.

HP 3000 3600 3800 as jm04 Usuwanie zacięcia papieru

4.

Upewnij się, że prowadnice materiału są dosunięte do materiału i że nie wyginają go, oraz że stos materiału nie wykracza poza ograniczniki.

HP 3000 3600 3800 as jm05 Usuwanie zacięcia papieru

5.

Aby wznowić drukowanie, naciśnij przycisk HP 3000 3600 3800 check Usuwanie zacięcia papieru.

Zacięcie materiału w podajniku 2 lub podajniku 3
1.

Jeżeli jest zainstalowany opcjonalny podajnik 3, wyjmij go i umieść na płaskiej powierzchni. Jeżeli zacięty arkusz jest widoczny, wyjmij go.

HP 3000 3600 3800 as jm17 Usuwanie zacięcia papieru

2.

Jeżeli arkusz nie jest widoczny, sprawdź wewnątrz drukarki, w górnej części otworu podajnika. Wyjmij znajdujący się tam zacięty materiał.

3.

Wyciągnij podajnik 2 i umieść go na płaskiej powierzchni.

HP 3000 3600 3800 as jm10 Usuwanie zacięcia papieru

4.

Jeżeli zacięty arkusz jest widoczny, wyjmij go.

HP 3000 3600 3800 as jm09 Usuwanie zacięcia papieru

5.

Jeżeli arkusz nie jest widoczny, sprawdź wewnątrz drukarki, w górnej części otworu podajnika. Wyjmij znajdujący się tam zacięty materiał.

HP 3000 3600 3800 as jm11 Usuwanie zacięcia papieru

6.

Wymień podajnik 2 i opcjonalny podajnik 3

HP 3000 3600 3800 as jm12 Usuwanie zacięcia papieru

HP 3000 3600 3800 note Usuwanie zacięcia papieru Uwaga

Do drukowania na ciężkim papierze należy używać podajnika 1. Zapoznaj się z częścią Drukowanie na materiałach specjalnych, aby uzyskać dodatkowe informacje.

7.

Aby wznowić drukowanie, naciśnij przycisk HP 3000 3600 3800 check Usuwanie zacięcia papieru.

HP 3000 3600 3800 note Usuwanie zacięcia papieru Uwaga

Przy drukowaniu z podajnika 2, drukowanie zostanie wznowione automatycznie.

Zacięcie papieru w okolicy utrwalacza (górna pokrywa)
1.

Otwórz górną pokrywę.

HP 3000 3600 3800 as fs01 Usuwanie zacięcia papieru

2.

Jeżeli zacięty arkusz jest widoczny, usuń go, a następnie zamknij górną pokrywę.

HP 3000 3600 3800 as jm20 Usuwanie zacięcia papieru

3.

Jeżeli arkusz nie jest widoczny, wyłącz drukarkę.

HP 3000 3600 3800 as pp02 Usuwanie zacięcia papieru

HP 3000 3600 3800 warning Usuwanie zacięcia papieru OSTRZEŻENIE!

Utrwalacz jest gorący. Poczekaj 10 minut, zanim wykonasz następne czynności.

4.

Umieść kciuki na niebieskich zatrzaskach utrwalacza, zwolnij zatrzaski, a następnie pociągnij w górę utrwalacz, aby go wyjąć.

HP 3000 3600 3800 as fs04 Usuwanie zacięcia papieru

5.

Pociągnij w górę drzwiczki utrwalacza.

HP 3000 3600 3800 caution Usuwanie zacięcia papieru OSTROŻNIE

Nie otwieraj drzwiczek, kiedy utrwalacz znajduje się w drukarce.

HP 3000 3600 3800 as jm21 Usuwanie zacięcia papieru

6.

Wyjmij znajdujące się tam zacięte arkusze.

HP 3000 3600 3800 note Usuwanie zacięcia papieru Uwaga

Jeśli arkusz rozrywa się, upewnij się, że przed kontynuacją drukowania wszystkie kawałki papieru zostały usunięte.

HP 3000 3600 3800 as jm22 Usuwanie zacięcia papieru

7.

Trzymając utrwalacz kciukami za zatrzaski, wsuń równomiernie obie strony utrwalacza do drukarki. Przyciśnij utrwalacz, aż do jego zatrzaśnięcia się.

HP 3000 3600 3800 as fs03 Usuwanie zacięcia papieru

8.

Zamknij górną pokrywę i włącz drukarkę.

HP 3000 3600 3800 as fs08 Usuwanie zacięcia papieru

Zacięcie papieru w przednich drzwiczkach
1.

Otwórz przednie drzwiczki.

HP 3000 3600 3800 as pc01 Usuwanie zacięcia papieru

HP 3000 3600 3800 caution Usuwanie zacięcia papieru OSTROŻNIE

Na module przenoszenia nie wolno umieszczać żadnych przedmiotów. Nie należy dotykać górnej części modułu przenoszenia ani styków z jego lewej strony.

HP 3000 3600 3800 note Usuwanie zacięcia papieru Uwaga

Jeśli arkusz rozrywa się, upewnij się, że przed kontynuacją drukowania wszystkie kawałki papieru zostały usunięte.

2.

Wyjmij wszystkie widoczne materiały.

HP 3000 3600 3800 as jm26 Usuwanie zacięcia papieru

3.

Znajdź zielone uchwyty płyty dopasowania, znajdujące się poniżej dolnej kasety drukującej.

HP 3000 3600 3800 as jm27 Usuwanie zacięcia papieru

4.

Naciśnij uchwyty i unieś płytę. Usuń zacięty materiał i ustaw płytę w pozycji zamkniętej.

HP 3000 3600 3800 as jm28 Usuwanie zacięcia papieru

HP 3000 3600 3800 note Usuwanie zacięcia papieru Uwaga

Jeśli arkusz rozrywa się, upewnij się, że przed kontynuacją drukowania wszystkie kawałki papieru zostały usunięte.

5.

Zamknij przednie drzwiczki.

HP 3000 3600 3800 as pc07 Usuwanie zacięcia papieru

Zacięcie papieru na ścieżce druku dwustronnego
HP 3000 3600 3800 note Usuwanie zacięcia papieru Uwaga

Ten problem dotyczy jedynie modeli z funkcją automatycznego drukowania dwustronnego.

1.

Wyłącz drukarkę i otwórz górną pokrywę.

Jeżeli materiał jest widoczny, wyjmij go.

HP 3000 3600 3800 as jm20 Usuwanie zacięcia papieru

2.

Otwórz przednie drzwiczki.

HP 3000 3600 3800 as pc01 Usuwanie zacięcia papieru

3.

Obróć zespół transferu w górę, w kierunku od przednich drzwiczek.

HP 3000 3600 3800 as jm23 Usuwanie zacięcia papieru

4.

Wyjmij zacięte arkusze znajdujące się pod zespołem transferu.

HP 3000 3600 3800 as jm24 Usuwanie zacięcia papieru

5.

Znajdź zielone uchwyty płyty dopasowania, znajdujące się poniżej dolnej kasety drukującej.

HP 3000 3600 3800 as jm27 Usuwanie zacięcia papieru

6.

Naciśnij uchwyty i unieś płytę. Usuń zacięty materiał i ustaw płytę w pozycji zamkniętej.

HP 3000 3600 3800 as jm28 Usuwanie zacięcia papieru

HP 3000 3600 3800 note Usuwanie zacięcia papieru Uwaga

Jeśli arkusz rozrywa się, upewnij się, że przed kontynuacją drukowania wszystkie kawałki papieru zostały usunięte.

7.

Zamknij przednie drzwiczki i włącz drukarkę.

HP 3000 3600 3800 as pc07 Usuwanie zacięcia papieru

HP 3000 3600 3800 Usuwanie zacięcia papieru