Typowe powody wystąpienia zacięć papieru

Typowe powody wystąpienia zacięć papieru


Typowe powody wystąpienia zacięć papieru1
Przyczyna
Rozwiązanie
Używany materiał nie jest zgodny ze specyfikacjami.
Należy używać tylko materiałów zgodnych ze specyfikacjami firmy HP. Patrz Obsługiwane formaty materiałów.
Element nie został prawidłowo zainstalowany.
Sprawdź, czy wszystkie kasety drukujące, zespół transferu i utrwalacz są zainstalowane prawidłowo.
W drukarce jest wykorzystywany materiał, który już uprzednio przeszedł przez drukarkę lub kopiarkę.
Nie należy używać materiałów, które były wcześniej używane do drukowania lub kopiowania.
Podajnik jest nieprawidłowo załadowany.
Usuń nadmiar materiału z podajnika. Upewnij się, że materiał w podajniku nie przekracza wskaźnika maksymalnej wysokości stosu. Patrz Konfiguracja podajników.
Materiał jest przekrzywiony.
Ograniczniki w podajniku nie są prawidłowo ustawione. Wyreguluj ograniczniki podajnika, tak aby dokładnie utrzymywały stos w podajniku bez wyginania go.
Materiał jest złączony lub zlepiony.
Wyjmij materiał, wygnij go, obrócić o 180 stopni lub odwróć. Załaduj materiał z powrotem do podajnika.
HP 3000 3600 3800 note Typowe powody wystąpienia zacięć papieru Uwaga

Nie należy wachlować papierem. Wachlowanie powoduje naładowanie elektrostatyczne, które może powodować przyleganie papieru do siebie.

Materiał został wyjęty zanim znalazł się w pojemniku wyjściowym.
Zresetuj drukarkę. Przed wyjęciem strony należy poczekać, aż cały arkusz znajdzie się w pojemniku wyjściowym.
Podczas drukowania dwustronnego materiał został wyjęty przed wydrukowaniem drugiej strony dokumentu.
Zresetuj drukarkę i wydrukuj dokument jeszcze raz. Przed wyjęciem strony należy poczekać, aż cały arkusz znajdzie się w pojemniku wyjściowym.
Materiał jest w złym stanie.
Wymień materiał.
Materiał nie jest pobierany przez rolki wewnętrzne z podajnika 2 lub podajnika 3.
Wyciągnij górny arkusz materiału. Jeśli materiał jest cięższy niż 163 g/m2, może nie zostać pobrany z podajnika.
Materiał ma postrzępione lub nierówne brzegi.
Wymień materiał.
Materiał jest dziurkowany lub wytłaczany.
Dziurkowane lub wytłaczane arkusze materiału nie rozdzielają się łatwo. Należy podawać pojedyncze arkusze z podajnika 1.
Materiały eksploatacyjne drukarki osiągnęły kres swej używalności.
Sprawdź, czy na panelu sterowania drukarki nie ma komunikatów polecających wymianę materiałów eksploatacyjnych lub wydrukuj stronę stanu materiałów eksploatacyjnych, aby sprawdzić stan materiałów eksploatacyjnych. Patrz Wymiana materiałów eksploatacyjnych i części.
Papier nie był prawidłowo przechowywany.
Wymień papier w podajnikach. Papier powinien być przechowywany w oryginalnym opakowaniu w stałych warunkach środowiskowych.

1 Jeżeli nadal występują zacięcia papieru, skontaktuj się z działem obsługi klienta firmy HP lub autoryzowanym punktem serwisowym firmy HP.

HP 3000 3600 3800 Typowe powody wystąpienia zacięć papieru