Strony pomocy w rozwiązywaniu problemów

Strony pomocy w rozwiązywaniu problemów


Z poziomu panelu sterowania drukarki można drukować strony pomocy, pomagające w diagnostyce problemów z drukarką.


Strona
Opis
Strona testowa ścieżki papieru
Strona testowa ścieżki papieru jest pomocna przy testowaniu funkcji obsługi papieru w drukarce. Można określić ścieżkę papieru, która ma zostać przetestowana, poprzez wybranie źródła oraz innych dostępnych opcji.
1.

Naciśnij przycisk Menu.

2.

Naciśnij przycisk HP 3000 3600 3800 arrow down Strony pomocy w rozwiązywaniu problemów, aby podświetlić opcję DIAGNOSTYKA, a następnie naciśnij przycisk HP 3000 3600 3800 check Strony pomocy w rozwiązywaniu problemów.

3.

Naciśnij przycisk HP 3000 3600 3800 arrow down Strony pomocy w rozwiązywaniu problemów, aby podświetlić opcję TEST ŚCIEŻKI PAPIERU, a następnie naciśnij przycisk HP 3000 3600 3800 check Strony pomocy w rozwiązywaniu problemów.

Komunikat Wykonywanie… TEST ŚCIEŻKI PAPIERU jest wyświetlany na panelu sterowania aż do zakończenia drukowania testu ścieżki papieru. Po wydrukowaniu strony testu ścieżki papieru drukarka powraca do stanu Gotowość.
Strona rejestracji
Strona rejestracji drukuje strzałkę poziomą i strzałkę pionową ukazujące, jak daleko od środka można wydrukować obraz na stronie. Ustaw wartości rejestracji podajnika, aby obraz z tylu i z przodu strony był wycentrowany. Nastawienie rejestracji umożliwia też ustawienie drukowania do odległości 2 mm od krawędzi strony. Umieszczenie obrazu różni się nieco w zależności od podajnika. Proces rejestracji należy przeprowadzić dla każdego podajnika.
1.

Naciśnij przycisk Menu.

2.

Naciśnij przycisk HP 3000 3600 3800 arrow down Strony pomocy w rozwiązywaniu problemów, aby podświetlić opcję KONFIGURACJA URZĄDZENIA, a następnie naciśnij przycisk HP 3000 3600 3800 check Strony pomocy w rozwiązywaniu problemów.

3.

Naciśnij przycisk HP 3000 3600 3800 arrow down Strony pomocy w rozwiązywaniu problemów, aby podświetlić opcję JAKOŚĆ DRUKU, a następnie naciśnij przycisk HP 3000 3600 3800 check Strony pomocy w rozwiązywaniu problemów.

4.

Naciśnij przycisk HP 3000 3600 3800 arrow down Strony pomocy w rozwiązywaniu problemów, aby podświetlić opcję USTAW DOPASOWANIE, a następnie naciśnij przycisk HP 3000 3600 3800 check Strony pomocy w rozwiązywaniu problemów.

5.

Naciśnij przycisk HP 3000 3600 3800 arrow down Strony pomocy w rozwiązywaniu problemów, aby podświetlić opcję ŹRÓDŁO, a następnie naciśnij przycisk HP 3000 3600 3800 check Strony pomocy w rozwiązywaniu problemów.

6.

Naciśnij przycisk HP 3000 3600 3800 arrow down Strony pomocy w rozwiązywaniu problemów lub HP 3000 3600 3800 arrow up Strony pomocy w rozwiązywaniu problemów, aby podświetlić przycisk, a następnie naciśnij przycisk HP 3000 3600 3800 check Strony pomocy w rozwiązywaniu problemów.

7.

Naciśnij przycisk HP 3000 3600 3800 arrow down Strony pomocy w rozwiązywaniu problemów, aby podświetlić opcję DRUKUJ STRONĘ TESTOWĄ, a następnie naciśnij przycisk HP 3000 3600 3800 check Strony pomocy w rozwiązywaniu problemów.

8.

Postępuj zgodnie z instrukcjami na wydrukowanej stronie.

Dziennik zdarzeń
Dziennik zdarzeń zawiera listę zdarzeń występujących w drukarce, takich jak zacięcie papieru, błędy obsługi i inne stany drukarki.
1.

Naciśnij przycisk Menu.

2.

Naciśnij przycisk HP 3000 3600 3800 arrow down Strony pomocy w rozwiązywaniu problemów, aby podświetlić opcję DIAGNOSTYKA, a następnie naciśnij przycisk HP 3000 3600 3800 check Strony pomocy w rozwiązywaniu problemów.

3.

Naciśnij przycisk HP 3000 3600 3800 arrow down Strony pomocy w rozwiązywaniu problemów, aby podświetlić opcję DRUKUJ DZIENNIK ZDARZEŃ, a następnie naciśnij przycisk HP 3000 3600 3800 check Strony pomocy w rozwiązywaniu problemów.

Komunikat Drukowanie… DZIENNIK ZDARZEŃ jest wyświetlany aż do zakończenia drukowania dziennika zdarzeń. Po wydrukowaniu dziennika zdarzeń drukarka powraca do stanu Gotowość.
Strona diagnostyczna
Na tej stronie znajdują się informacje dotyczące kalibracji drukarki, gęstości kolorów i innych parametrów.
1.

Naciśnij przycisk Menu.

2.

Naciśnij przycisk HP 3000 3600 3800 arrow down Strony pomocy w rozwiązywaniu problemów, aby podświetlić opcję DIAGNOSTYKA, a następnie naciśnij przycisk HP 3000 3600 3800 check Strony pomocy w rozwiązywaniu problemów.

3.

Naciśnij przycisk HP 3000 3600 3800 arrow down Strony pomocy w rozwiązywaniu problemów, aby podświetlić opcję DRUKUJ STRONĘ DIAGNOSTYCZNĄ, a następnie naciśnij przycisk HP 3000 3600 3800 check Strony pomocy w rozwiązywaniu problemów.

Strona diagnostyki jakości druku
Patrz Stron pomocy w problemach z jakością druku.
HP 3000 3600 3800 Strony pomocy w rozwiązywaniu problemów