Stron pomocy w problemach z jakością druku

Stron pomocy w problemach z jakością druku


Należy użyć wbudowanych stron diagnostyki jakości druku, aby diagnozować i rozwiązać problemy z jakością druku.

1.

Naciśnij przycisk Menu.

2.

Naciśnij przycisk HP 3000 3600 3800 arrow down Stron pomocy w problemach z jakością druku, aby podświetlić opcję DIAGNOSTYKA, a następnie naciśnij przycisk HP 3000 3600 3800 check Stron pomocy w problemach z jakością druku.

3.

Naciśnij przycisk HP 3000 3600 3800 arrow down Stron pomocy w problemach z jakością druku, aby podświetlić pozycję DIAGNOSTYKA JAKOŚCI DRUKU, a następnie naciśnij przycisk HP 3000 3600 3800 check Stron pomocy w problemach z jakością druku, aby wydrukować strony.

Po zakończeniu drukowania stron diagnostyki jakości druku, drukarka powraca do stanu Gotowość. Jeżeli na stronach rozwiązywania problemów z jakością druku widoczne są te problemy, należy przeprowadzić kalibrację drukarki. Patrz Kalibracja drukarki. Jeśli defekty będą nadal widoczne, przejdź na stronę sieci Web odpowiednią dla danej drukarki:

www.hp.com/go/printquality/clj3000

www.hp.com/go/printquality/clj3800

HP 3000 3600 3800 Stron pomocy w problemach z jakością druku