Problemy z jakością druku związane z osadzaniem się toneru wewnątrz drukarki

Problemy z jakością druku związane z osadzaniem się toneru wewnątrz drukarki


Z upływem czasu wewnątrz drukarki może zbierać się toner i inne elementy. Może to spowodować następujące problemy z jakością druku:

HP 3000 3600 3800 note Problemy z jakością druku związane z osadzaniem się toneru wewnątrz drukarki Uwaga

Aby zmniejszyć problemy z osadzaniem się toneru, należy zawsze ustawiać rodzaj materiału w podajniku na aktualnie wykorzystywany. Drukowanie na materiale innego rodzaju niż ustawiony w konfiguracji może zwiększyć osadzanie się toneru.

Znaki i przerwy na zadrukowanej stronie arkusza

Łatwo rozmazujący się toner

Plamy toneru na stronie

Poprzeczne pasy i pręgi na stronie

Aby usunąć problemy tego typu, należy wyczyścić drukarkę. Patrz Czyszczenie drukarki.

HP 3000 3600 3800 Problemy z jakością druku związane z osadzaniem się toneru wewnątrz drukarki