Problemy z jakością druku związane z materiałami

Problemy z jakością druku związane z materiałami


Niektóre problemy z jakością druku spowodowane są użyciem niewłaściwych materiałów.

Używaj materiałów zgodnych ze specyfikacjami firmy HP. Patrz Obsługiwane formaty materiałów.

Powierzchnia materiału jest zbyt gładka. Używaj papieru zgodnego ze specyfikacjami firmy HP. Patrz Obsługiwane formaty materiałów.

Zawartość wilgoci jest nierówna, zbyt wysoka lub zbyt niska. Użyj materiału z innego źródła lub z nowej, nieotwartej ryzy.

Niektóre obszary materiału nie przyjmują dobrze toneru. Użyj materiału z innego źródła lub z nowej, nieotwartej ryzy.

Używany druk firmowy jest wydrukowany na szorstkim papierze. Użyj gładszego papieru kserograficznego. Jeżeli to rozwiąże problem, poproś dostawcę papieru firmowego o wykorzystywanie papieru zgodnego ze specyfikacjami dla tej drukarki. Patrz Obsługiwane formaty materiałów.

Papier jest nadmiernie szorstki. Użyj gładszego papieru kserograficznego.

Ustawienie sterownika nie jest prawidłowe. Aby zmienić rodzaj materiału, zob. Rodzaj i Format.

Używany materiał jest zbyt ciężki dla wybranego rodzaju materiału, a toner nie jest utrwalany na materiale.

HP 3000 3600 3800 Problemy z jakością druku związane z materiałami