Defekty na foliach do prezentacji

Defekty na foliach do prezentacji


Folie do prezentacji mogą zawierać te same defekty druku co inne rodzaje materiałów, a oprócz tego defekty charakterystyczne dla folii. Ponadto, ponieważ stają się one miękkie podczas przechodzenia przez ścieżkę druku, mogą na nich wystąpić odciski powodowane przez elementy obsługi papieru.

HP 3000 3600 3800 note Defekty na foliach do prezentacji Uwaga

Drukarki HP Color LaserJet 3000 Series nie obsługują drukowania w kolorze na folii.

HP 3000 3600 3800 note Defekty na foliach do prezentacji Uwaga

Należy odczekać co najmniej 30 sekund na ochłodzenie się folii przed ich dotykaniem.

W sterowniku drukarki, na zakładce Papier wybierz Folie jako rodzaj materiału. Należy również upewnić się, że podajnik materiałów jest prawidłowo skonfigurowany do podawania folii.

Sprawdź, czy używane folie są zgodne ze specyfikacjami dla tej drukarki. Patrz Obsługiwane formaty materiałów.

Używane folie nie są przystosowane do prawidłowego przyjmowania toneru. Należy używać tylko folii przeznaczonych do drukarek HP Color LaserJet.

Należy przytrzymywać folie za ich brzegi. Tłuszcz znajdujący się z palcach może spowodować plamy i smugi.

Małe, nieregularne, ciemne miejsca na końcowych brzegach stron o jednokolorowym wypełnieniu mogą być spowodowane przez zlepianie się folii w pojemniku wyjściowym. Spróbuj drukować zadanie w mniejszych partiach.

Jeśli jakość wydrukowanych kolorów nie jest zadowalająca, wybierz inne kolory w programie lub w sterowniku drukarki.

Jeśli do wyświetlania folii używany jest projektor odblaskowy, należy użyć projektora standardowego.

HP 3000 3600 3800 Defekty na foliach do prezentacji