Rodzaje komunikatów panelu sterowania

Rodzaje komunikatów panelu sterowania


Na panelu sterowania są wyświetlane cztery rodzaje komunikatów, mogących wskazywać na stan lub problemy drukarki.

Rodzaj komunikatu
Opis
Komunikaty o stanie
Komunikaty o stanie odzwierciedlają obecny stan drukarki. Informują one użytkownika o normalnym działaniu drukarki i nie wymagają żadnej reakcji ze strony użytkownika w celu ich usunięcia. Ulegają one zmianie wraz ze zmianą stanu drukarki. Kiedy drukarka jest gotowa do pracy, nie jest zajęta i nie wyświetla komunikatów ostrzegawczych, wyświetlany jest komunikat Gotowość, jeżeli drukarka jest w stanie połączenia.
Komunikaty ostrzegawcze
Komunikaty ostrzegawcze informują użytkownika o błędach danych i druku. Komunikaty te są zwykle wyświetlane na zmianę z komunikatem stanu lub Gotowość i pozostają wyświetlone do naciśnięcia przycisku HP 3000 3600 3800 check Rodzaje komunikatów panelu sterowania. Niektóre komunikaty ostrzegawcze są usuwalne. Jeśli opcja USUWALNE OSTRZEŻENIA w menu KONFIGURACJA URZĄDZENIA jest ustawiona na ZADANIE, komunikaty zostaną usunięte przez następne zadanie druku.
Komunikaty o błędach
Komunikaty o błędach informują o konieczności wykonania pewnych czynności, takich jak dołożenie papieru lub usunięcie zacięcia papieru.
Niektóre komunikaty błędów są komunikatami autokontynuacji. Jeżeli w menu wybrano ustawienie AUTOMATYCZNA KONTYNUACJA=WŁ., drukarka będzie kontynuować zadanie po wyświetleniu takiego komunikatu błędu przez 10 sekund.
HP 3000 3600 3800 note Rodzaje komunikatów panelu sterowania Uwaga

Naciśnięcie dowolnego przycisku w przeciągu 10 sekund od chwili wystąpienia komunikatu błędu, który może być automatycznie kontynuowany, powoduje przerwanie autokontynuacji i wykonanie wywołanej funkcji. Na przykład naciśnięcie przycisku Stop spowoduje przerwanie drukowania i wyświetlenie zapytania o anulowanie zadania.

Komunikaty o błędach krytycznych
Komunikaty o błędach krytycznych informują użytkownika o awariach sprzętowych. Niektóre z tych komunikatów można usunąć poprzez wyłączenie i włączenie drukarki. Komunikaty te nie są związane z ustawieniem AUTOMATYCZNA KONTYNUACJA. Jeżeli stan błędu krytycznego nie ustępuje, oznacza to konieczność obsługi serwisowej.

W poniższej tabeli znajduje się lista i opis komunikatów panelu sterowania.

HP 3000 3600 3800 Rodzaje komunikatów panelu sterowania