Problemy związane z oprogramowaniem

Problemy związane z oprogramowaniem


Nie można zmienić wyborów systemu
Przyczyna
Rozwiązanie
Panel sterowania drukarki blokuje zmiany wyborów systemu.
Skontaktuj się z administratorem sieci.
Używany program nie obsługuje zmian systemowych.
Zapoznaj się z dokumentacją używanego programu.
Nie został załadowany prawidłowy sterownik drukarki.
Załaduj prawidłowy sterownik drukarki.
Nie został załadowany prawidłowy sterownik używanego programu.
Załaduj prawidłowy sterownik programu.

Nie można wybrać czcionki z oprogramowania
Przyczyna
Rozwiązanie
Czcionka nie jest dostępna dla programu.
Zapoznaj się z dokumentacją używanego programu.

Nie można wybrać kolorów
Przyczyna
Rozwiązanie
Używany program nie obsługuje kolorów.
Zapoznaj się z dokumentacją używanego programu.
Nie został wybrany tryb Kolor w używanym programie lub w sterowniku drukarki.
Wybierz tryb Kolor zamiast Skali szarości lub trybu Monochromatycznego.
Nie został załadowany prawidłowy sterownik drukarki.
Załaduj prawidłowy sterownik drukarki.

Drukarka nie rozpoznaje podajnika 3 lub urządzenia do druku dwustronnego
Przyczyna
Rozwiązanie
Sterownik drukarki nie został skonfigurowany do rozpoznawania podajnika 3 lub urządzenia do druku dwustronnego.
Instrukcje na temat konfiguracji sterownika w celu rozpoznawania dodatkowych urządzeń drukarki znajdują się w pomocy ekranowej.
Dodatkowe urządzenie może nie być zainstalowane.
Sprawdź czy dodatkowe urządzenie jest prawidłowo zainstalowane.
HP 3000 3600 3800 Problemy związane z oprogramowaniem