Problemy z panelem sterowania drukarki

Problemy z panelem sterowania drukarki


Poniższa tabela podaje listę częstych problemów z panelem sterowania oraz sugestii ich rozwiązania.

Ustawienia panelu sterowania nie działają prawidłowo
Przyczyna
Rozwiązanie
Wyświetlacz panelu sterowania drukarki jest pusty nawet kiedy pracuje wentylator.
Wentylatory mogą pracować nawet kiedy drukarka jest w trybie gotowości (wyłączona). Naciśnij przycisk zasilania drukarki, aby ją włączyć.
Ustawienia drukarki w programie lub sterowniku drukarki są inne niż ustawienia panelu sterowania drukarki.
Upewnij się, że ustawienia w programie i sterowniku drukarki są poprawne. Ustawienia programu są nadrzędne w stosunku do ustawień sterownika drukarki i panelu sterowania, natomiast ustawienia sterownika drukarki są nadrzędne wobec ustawień panelu sterowania.
Ustawienia panelu sterowania nie zostały prawidłowo zapisane.
Wybierz ponownie ustawienia panelu sterowania, a następnie naciśnij przycisk HP 3000 3600 3800 check Problemy z panelem sterowania drukarki. Po prawej stronie ustawienia powinien pojawić się znak gwiazdki (*).
Kontrolka Dane świeci się, ale strony nie są drukowane.
W drukarce pozostają buforowane dane. Aby wydrukować buforowane dane, korzystając z aktualnych ustawień panelu sterowania, naciśnij przycisk HP 3000 3600 3800 check Problemy z panelem sterowania drukarki. Dopiero wtedy nowe ustawienia panelu sterowania będą mogły zostać zastosowane.
Jeżeli drukarka jest podłączona do sieci, być może inny użytkownik zmienił ustawienia panelu sterowania drukarki.
Skonsultuj się z administratorem sieci w sprawie koordynacji zmian ustawień panelu sterowania drukarki.

Nie można wybrać podajnika 3 (opcjonalnego podajnika na 500 arkuszy papieru)
Przyczyna
Rozwiązanie
Podajnik 3 nie pojawia się jako opcja podajnika na stronie konfiguracji ani na panelu sterowania.
Podajnik 3 wyświetlany jest jako opcja tylko wtedy, gdy został zainstalowany. Sprawdź, czy podajnik 3 jest prawidłowo zainstalowany.
Podajnik 3 nie pojawia się jako opcja w sterowniku drukarki.
Sprawdź, czy konfiguracja sterownika drukarki rozpoznaje podajnik 3. Konfiguracja i instalacja dodatkowych podajników jest opisana w pomocy sterownika drukarki. Patrz Uzyskiwanie dostępu do ustawień sterownika drukarki.
HP 3000 3600 3800 Problemy z panelem sterowania drukarki