Problemy z drukowaniem kolorów

Problemy z drukowaniem kolorów


Druk jest w czerni zamiast w kolorze
Przyczyna
Rozwiązanie
Został wybrany tryb Skala szarości w używanym programie lub w sterowniku drukarki.
Wybierz tryb Kolor zamiast Skali szarości lub trybu Monochromatyczny w programie lub sterowniku drukarki.
W używanym programie nie został wybrany prawidłowy sterownik drukarki.
Wybierz prawidłowy sterownik drukarki.
Na stronie konfiguracji nie są drukowane kolory.
Skontaktuj się z działem pomocy firmy HP.
Opcję panelu sterowania BRAK KOLORU ustawiono na AUTOKONTYNUUJ CZARNY, a jedna z kaset drukujących z kolorowym tonerem wyczerpała się. Drukarka kontynuuje drukowanie w skali szarości.
Wymień kasetę drukującą z kolorowym tonerem.
Opcję panelu sterowania OGRANICZ UŻYCIE KOLORU ustawiono na WYŁĄCZ KOLOR lub jest ona ustawiona na KOLOR, JEŚLI DOZWOLONY, ale użytkownik nie posiada uprawnień do drukowania w kolorze.
Zmień ustawienie panelu sterowania na WŁĄCZ KOLOR.

Nieprawidłowy wydruk barw
Przyczyna
Rozwiązanie
Używany materiał nie jest zgodny ze specyfikacjami dla tej drukarki.
Zapoznaj się z przewodnikiem HP LaserJet Printer Family Print Media Specification Guide.
Przejdź do witryny www.hp.com/support/clj3000, www.hp.com/support/clj3600 lub www.hp.com/support/clj3800 w celu uzyskania informacji dotyczących zamówienia przewodnika HP LaserJet Printer Family Print Media Specification Guide. Po połączeniu się należy wybrać Manuals (Podręczniki).
Drukarka pracuje w środowisku o zbyt wysokiej lub zbyt niskiej wilgotności.
Sprawdź, czy środowisko pracy drukarki jest zgodne z wymaganiami wilgotności w specyfikacjach.
Przechowuj materiały do drukowania w tym samym środowisku co drukarkę.
Wykonaj kalibrację drukarki. Patrz Podmenu jakości druku.
HP 3000 3600 3800 note Problemy z drukowaniem kolorów Uwaga

Więcej informacji na temat problemów z jakością kolorów zawiera sekcja Rozwiązywanie problemów z jakością druku.

Jeden z kolorów nie jest drukowany
Przyczyna
Rozwiązanie
Kaseta drukująca HP jest uszkodzona.
Wymień kasetę drukującą.

Niespójne wydruki kolorów po zainstalowaniu kasety drukującej
Przyczyna
Rozwiązanie
Czasami nowe kasety drukujące wymagają wydrukowania kilku stron, zanim ustabilizuje się jakość wydruku.
Wydrukuj około 50 stron z użyciem nowej kasety drukującej i ponownie uruchom zadanie drukowania.
Kaseta drukująca innego koloru może być prawie pusta.
Sprawdź wskaźnik ilości materiałów eksploatacyjnych na panelu sterowania lub wydrukuj stronę stanu materiałów eksploatacyjnych. Patrz Korzystanie ze stron informacyjnych drukarki.
Konieczna może być kalibracja drukarki.
Wykonaj kalibrację drukarki. Patrz Kalibracja drukarki.
Kaseta drukująca mogła być odnawiana.
Należy korzystać z oryginalnych kaset drukujących firmy HP. Patrz Akcesoria i materiały eksploatacyjne.

Wydrukowane kolory nie odpowiadają kolorom na ekranie
Przyczyna
Rozwiązanie
Bardzo jasne kolory ekranowe nie są drukowane.
Używany program może interpretować bardzo jasne kolory jako białe. Jeżeli tak jest, należy unikać używania bardzo jasnych kolorów.
Bardzo ciemne kolory ekranowe są drukowane jako czarne.
Używany program może interpretować bardzo ciemne kolory jako czarne. Jeżeli tak jest, należy unikać używania bardzo ciemnych kolorów.
Konieczna może być kalibracja drukarki.
Wykonaj kalibrację drukarki. Patrz Kalibracja drukarki.
Kolory na ekranie komputera różnią się od wydrukowanych.
Dotyczy tylko drukarek HP Color LaserJet 3000 i 3800 Series.
1.

Na karcie Kolor sterownika drukarki w sekcji Opcje kolorów wybierz pozycję Ręcznie.

2.

Kliknij przycisk Ustawienia.

3.

W ustawieniu Opcje ręcznego ustawiania kolorów, w sekcji Opcje kolorów, wybierz Domyślnie (sRGB) dla każdego obiektu.

4.

Kliknij przycisk OK, aby zakończyć.

HP 3000 3600 3800 note Problemy z drukowaniem kolorów Uwaga

Na możliwość dopasowania wydrukowanych kolorów do kolorów na ekranie ma wpływ szereg czynników: papier, oświetlenie górne, używane programy, palety systemu operacyjnego, monitory oraz karty i sterowniki wideo. Patrz Kolor.

HP 3000 3600 3800 Problemy z drukowaniem kolorów