Rozwiązywanie problemów z systemem Mac OS X

Rozwiązywanie problemów z systemem Mac OS X


Sterownik drukarki nie jest wypisany w programie Print Center (Centrum drukowania) lub Printer Setup Utility (Narzędzie konfiguracji drukarki).
Przyczyna
Rozwiązanie
Być może oprogramowanie drukarki nie zostało zainstalowane lub zostało zainstalowane nieprawidłowo.
Upewnij się, że plik PPD drukarki znajduje się w następującej teczce na dysku twardym: Library/Printers/PPDs/Contents/Resources/<język>.lproj, gdzie <język> jest dwuliterowym kodem pożądanego języka. W razie konieczności przeprowadź ponownie instalację oprogramowania. Instrukcje znajdują się w podręczniku Getting Started Guide (Przewodnik czynności wstępnych).
Plik PPD jest uszkodzony.
Usuń plik PPD z następującej teczki na dysku twardym: Library/Printers/PPDs/Contents/Resources/<język>.lproj, gdzie <język> jest dwuliterowym kodem pożądanego języka. Zainstaluj oprogramowanie ponownie. Instrukcje znajdują się w podręczniku Getting Started Guide (Przewodnik czynności wstępnych).

Nazwa, adres IP drukarki albo nazwa hosta Rendezvous nie są wyświetlane w programach Print Center (Centrum drukowania) lub Printer Setup Utility (Narzędzie konfiguracji drukarki).
Przyczyna
Rozwiązanie
Drukarka może nie być gotowa.
Sprawdź, czy kable są prawidłowo podłączone, drukarka jest włączona i świeci się kontrolka Gotowe. Jeśli drukarka jest podłączona za pośrednictwem koncentratora USB lub Ethernet, spróbuj podłączyć ją bezpośrednio do komputera lub użyj innego portu.
Być może wybrano niewłaściwy rodzaj połączenia.
Upewnij się, że zaznaczona jest opcja USB, IP Printing (Drukowanie IP) lub Rendezvous, w zależności od istniejącego połączenia.
Używana jest niewłaściwa nazwa drukarki, adres IP lub nazwa Rendezvous komputera głównego.
Wydrukuj stronę konfiguracji. Sprawdź, czy nazwa lub adres IP drukarki albo nazwa hosta Rendezvous na stronie konfiguracji odpowiada nazwie i adresowi IP drukarki lub nazwie hosta Rendezvous w programie Print Center (Centrum Drukowania) lub Desktop Printer Utility (Narzędzie biurkowe służące do drukowania).
Przewód interfejsu może być uszkodzony lub niskiej jakości.
Wymień przewód interfejsu na przewód wysokiej jakości.

Sterownik drukarki nie ustawia automatycznie wybranej drukarki w programie Print Center (Centrum drukowania) lub Printer Setup Utility (Narzędzie konfiguracji drukarki).
Przyczyna
Rozwiązanie
Drukarka może nie być gotowa.
Sprawdź, czy kable są prawidłowo podłączone, drukarka jest włączona i świeci się kontrolka Gotowe. Jeśli drukarka jest podłączona za pośrednictwem koncentratora USB lub Ethernet, spróbuj podłączyć ją bezpośrednio do komputera lub użyj innego portu.
Być może oprogramowanie drukarki nie zostało zainstalowane lub zostało zainstalowane nieprawidłowo.
Upewnij się, że plik PPD drukarki znajduje się w następującej teczce na dysku twardym: Library/Printers/PPDs/Contents/Resources/<język>.lproj, gdzie <język> jest dwuliterowym kodem pożądanego języka. W razie konieczności przeprowadź ponownie instalację oprogramowania. Instrukcje znajdują się w podręczniku Getting Started Guide (Przewodnik czynności wstępnych).
Plik PPD jest uszkodzony.
Usuń plik PPD z następującej teczki na dysku twardym: Library/Printers/PPDs/Contents/Resources/<język>.lproj, gdzie <język> jest dwuliterowym kodem pożądanego języka. Zainstaluj oprogramowanie ponownie. Instrukcje znajdują się w podręczniku Getting Started Guide (Przewodnik czynności wstępnych).
Przewód interfejsu może być uszkodzony lub niskiej jakości.
Wymień przewód interfejsu na przewód wysokiej jakości.

Zadanie drukowania nie zostało wysłane do wybranej drukarki.
Przyczyna
Rozwiązanie
Być może kolejka drukowania została zatrzymana.
Uruchom ponownie kolejkę drukowania. Otwórz monitor drukowania i wybierz polecenie Start Jobs (Uruchom zadania).
Używana jest niewłaściwa nazwa drukarki, adres IP lub nazwa Rendezvous komputera głównego.
Wydrukuj stronę konfiguracji. Sprawdź, czy nazwa lub adres IP drukarki albo nazwa hosta Rendezvous na stronie konfiguracji odpowiada nazwie i adresowi IP drukarki lub nazwie hosta Rendezvous w programie Print Center (Centrum Drukowania) lub Desktop Printer Utility (Narzędzie biurkowe służące do drukowania).

Wydruk pliku EPS zawiera nieprawidłowe czcionki.
Przyczyna
Rozwiązanie
Ten problem pojawia się w niektórych programach.

Spróbuj przed rozpoczęciem drukowania pobrać do drukarki czcionki zawarte w pliku EPS.

Wyślij plik w formacie ASCII, a nie w formacie dwójkowym.

Nie można drukować przy użyciu karty USB innego producenta.
Przyczyna
Rozwiązanie
Ten błąd pojawia się w przypadku braku oprogramowania dla drukarek USB.
Instalacja karty USB innego producenta może wymagać oprogramowania pomocniczego Apple USB Adapter Card Support. Najbardziej aktualna wersja tego programu jest dostępna na stronach internetowych firmy Apple.

Drukarka nie pojawia się w programie Print Center (Centrum drukowania) lub Printer Setup Utility (Narzędzie konfiguracji drukarki) po podłączeniu za pomocą kabla USB.
Przyczyna
Rozwiązanie
Problem wywołany jest elementem oprogramowania lub sprzętu.
Rozwiązywanie problemów związanych z oprogramowaniem

Sprawdź, czy dany komputer Macintosh obsługuje połączenia USB, oraz czy zainstalowano odpowiednie oprogramowanie USB firmy Apple.

Upewnij się, że korzystasz z systemu Mac OS X 10.1 lub nowszego.

Rozwiązywanie problemów związanych ze sprzętem

Sprawdź, czy drukarka jest włączona.

Sprawdź, czy kabel USB jest poprawnie podłączony.

Upewnij się, że używasz odpowiedniego przewodu USB do szybkiego przesyłania danych.

Sprawdź, czy szereg nie zasila zbyt wielu urządzeń USB. Odłącz wszystkie urządzenia z szeregu i podłącz przewód bezpośrednio do portu USB komputera głównego.

Sprawdź, czy w szeregu nie znajdują się więcej niż dwa niezasilane koncentratory USB. Odłącz wszystkie urządzenia z szeregu i podłącz przewód bezpośrednio do portu USB komputera głównego.

HP 3000 3600 3800 note Rozwiązywanie problemów z systemem Mac OS X Uwaga

Klawiatura iMac jest niezasilanym koncentratorem USB.

HP 3000 3600 3800 Rozwiązywanie problemów z systemem Mac OS X