Rozwiązywanie problemów z systemem Mac OS 9.x

Rozwiązywanie problemów z systemem Mac OS 9.x


HP 3000 3600 3800 note Rozwiązywanie problemów z systemem Mac OS 9.x Uwaga

Drukarki HP Color LaserJet 3000 i 3800 Series są obsługiwane tylko w systemach Mac OS V9.x.

HP 3000 3600 3800 note Rozwiązywanie problemów z systemem Mac OS 9.x Uwaga

Aby ustawić opcje drukowania dla połączeń USB i IP należy użyć programu Desktop Printer Utility (Narzędzie biurkowe służące do drukowania). Nazwa drukarki nie pojawi się w programie Chooser (Wybieracz).

Nazwa lub adres IP drukarki nie pojawia się w narzędziu Desktop Printer Utility (Narzędzie biurkowe służące do drukowania).
Przyczyna
Rozwiązanie
Drukarka może nie być gotowa.
Upewnij się, że wszystkie kable są podłączone prawidłowo, drukarka jest włączona i świeci się kontrolka gotowości. Jeśli drukarka jest podłączona za pośrednictwem koncentratora USB lub Ethernet, spróbuj podłączyć ją bezpośrednio do komputera lub użyj innego portu.
Być może wybrano niewłaściwy rodzaj połączenia.
Upewnij się, że w programie Desktop Printer Utility (Narzędzie biurkowe służące do drukowania) wybrano opcję Printer (USB) (Drukarka – USB) lub Printer (LPR) (Drukarka – LPR), w zależności od rodzaju połączenia.
Używana jest niewłaściwa nazwa drukarki lub adres IP.
Aby sprawdzić nazwę lub adres IP drukarki, wydrukuj stronę konfiguracji. Sprawdź, czy nazwa lub adres IP drukarki na stronie konfiguracji odpowiada nazwie i adresowi IP drukarki w programie Desktop Printer Utility (Narzędzie biurkowe służące do drukowania).
Przewód interfejsu może być uszkodzony lub niskiej jakości.
Wymień przewód interfejsu na przewód wysokiej jakości.

Plik PPD (PostScript Printer Description) nie znajduje się na liście programu Desktop Printer Utility (Narzędzie biurkowe służące do drukowania).
Przyczyna
Rozwiązanie
Być może oprogramowanie drukarki nie zostało zainstalowane lub zostało zainstalowane nieprawidłowo.
Upewnij się, że właściwy plik PPD drukarki znajduje się w następującej teczce na dysku twardym: System Folder (Folder systemowy)/Extensions (Rozszerzenia)/Printer Descriptions (Opisy drukarek). W razie konieczności przeprowadź ponownie instalację oprogramowania. Instrukcje znajdują się w podręczniku Getting Started Guide (Przewodnik czynności wstępnych).
Plik PPD jest uszkodzony.
Usuń plik PPD z następującego folderu na dysku twardym: System Folder (Folder systemowy)/Extensions (Rozszerzenia)/Printer Descriptions (Opisy drukarek). Zainstaluj oprogramowanie ponownie. Instrukcje znajdują się w podręczniku Getting Started Guide (Przewodnik czynności wstępnych).

Zadanie drukowania nie zostało wysłane do drukarki.
Przyczyna
Rozwiązanie
Być może kolejka drukowania została zatrzymana.
Uruchom ponownie kolejkę drukowania: Wybierz znaczek drukarki na biurku, otwórz menu Printing (Drukowanie) w górnym pasku menu, a następnie puknij polecenie Start Print Queue (Uruchom kolejkę drukowania).
Używana jest niewłaściwa nazwa drukarki lub adres IP.
Aby sprawdzić nazwę lub adres IP drukarki, wydrukuj stronę konfiguracji. Sprawdź, czy nazwa lub adres IP drukarki na stronie konfiguracji odpowiada nazwie i adresowi IP drukarki w programie Desktop Printer Utility (Narzędzie biurkowe służące do drukowania).
Drukarka może nie być gotowa.
Upewnij się, że wszystkie kable są podłączone prawidłowo, drukarka jest włączona i świeci się kontrolka gotowości. Jeśli drukarka jest podłączona za pośrednictwem koncentratora USB lub Ethernet, spróbuj podłączyć ją bezpośrednio do komputera lub użyj innego portu.
Przewód interfejsu może być uszkodzony lub niskiej jakości.
Wymień przewód interfejsu na przewód wysokiej jakości.

Nie można używać komputera podczas trwania wydruku na drukarce.
Przyczyna
Rozwiązanie
Background Printing (Drukowanie w tle) nie zostało wybrane.
W przypadku sterownika LaserWriter w wersji 8.6 i późniejszej: Włącz drukowanie w tle, wybierając opcję Print Desktop (Drukuj biurko) w menu File (Plik), a następnie pukając opcję Background Printing (Drukowanie w tle) w menu podręcznym.

Wydruk pliku zamkniętego formatu PostScript (EPS) zawiera nieprawidłowe czcionki.
Przyczyna
Rozwiązanie
Ten problem pojawia się w niektórych programach.

Wyślij plik w formacie ASCII, a nie w formacie dwójkowym.

Spróbuj przed rozpoczęciem drukowania pobrać do drukarki czcionki zawarte w pliku EPS.

Wydruk dokumentu nie zawiera czcionek New York, Geneva lub Monaco.
Przyczyna
Rozwiązanie
Prawdopodobnie drukarka zastępuje czcionki.
Puknij opcję Options (Opcje) w oknie dialogowym Page Setup (Ustawienia strony) w celu usunięcia zastępowanych czcionek.

Nie można drukować przy użyciu karty USB innego producenta.
Przyczyna
Rozwiązanie
Ten błąd pojawia się w przypadku braku oprogramowania dla drukarek USB.
Instalacja karty USB innego producenta może wymagać oprogramowania pomocniczego Apple USB Adapter Card Support. Najbardziej aktualna wersja tego programu jest dostępna na stronach internetowych firmy Apple.

W przypadku podłączania drukarki za pomocą przewodu USB drukarka nie jest wyświetlana w programie narzędziowym Desktop Printer Utility ani w programie Apple System Profiler po wybraniu sterownika.
Przyczyna
Rozwiązanie
Problem wywołany jest przez składnik oprogramowania lub sprzętu.
Rozwiązywanie problemów związanych z oprogramowaniem

Sprawdź, czy dany komputer Macintosh obsługuje połączenia USB, oraz czy zainstalowano odpowiednie oprogramowanie USB firmy Apple.

Upewnij się, że korzystasz z systemu Mac OS 9.1 lub nowszego.

HP 3000 3600 3800 note Rozwiązywanie problemów z systemem Mac OS 9.x Uwaga

Systemy pulpitowe iMac i Blue G3 spełniają wszystkie wymagania potrzebne do podłączenia urządzeń USB.

Rozwiązywanie problemów związanych ze sprzętem

Sprawdź, czy drukarka jest włączona.

Sprawdź, czy kabel USB jest poprawnie podłączony.

Upewnij się, że używasz odpowiedniego przewodu USB do szybkiego przesyłania danych.

Sprawdź, czy szereg nie zasila zbyt wielu urządzeń USB. Odłącz wszystkie urządzenia z szeregu i podłącz przewód bezpośrednio do portu USB komputera głównego.

Sprawdź, czy w szeregu nie znajdują się więcej niż dwa niezasilane koncentratory USB. Odłącz wszystkie urządzenia z szeregu i podłącz przewód bezpośrednio do portu USB komputera głównego.

HP 3000 3600 3800 note Rozwiązywanie problemów z systemem Mac OS 9.x Uwaga

Klawiatura iMac jest niezasilanym koncentratorem USB.

HP 3000 3600 3800 Rozwiązywanie problemów z systemem Mac OS 9.x