Czynniki mające wpływ na wydajność drukarki

Czynniki mające wpływ na wydajność drukarki


Na szybkość wydruku zadania ma wpływ kilka czynników:

Maksymalna prędkość drukarki, mierzona w stronach na minutę (ppm)

Stosowanie specjalnych rodzajów papieru (takich jak folie, papier ciężki i o nietypowych formatach)

Czas przetwarzania oraz pobierania zlecenia przez drukarkę

Złożoność i wielkość elementów graficznych

Szybkość używanego komputera

Złącze USB

Konfiguracja wejścia/wyjścia drukarki

Ilość pamięci zainstalowanej w drukarce

System operacyjny sieci i jej konfiguracja (jeśli dotyczy)

Język drukarki (HP JetReady, PCL lub PS)

HP 3000 3600 3800 note Czynniki mające wpływ na wydajność drukarki Uwaga

Dodanie pamięci do drukarki może rozwiązać problemy z pamięcią, poprawić przetwarzanie przez drukarkę złożonej grafiki oraz zmniejszyć czas potrzebny na załadowanie zadań, ale nie zwiększy maksymalnej prędkości druku (ilość stron na minutę).

HP 3000 3600 3800 Czynniki mające wpływ na wydajność drukarki