Problemy z wydrukiem

Problemy z wydrukiem


Nieprawidłowy wydruk czcionek
Przyczyna
Rozwiązanie
Czcionka została nieprawidłowo wybrana w programie.
Wybierz ponownie czcionkę w programie.
Czcionka nie jest dostępna dla drukarki. (Tylko drukarki HP Color LaserJet 3000 i 3800 Series).
Załaduj czcionkę do drukarki lub użyj innej czcionki. (W systemie Windows sterownik wykonuje to automatycznie.)
Nie został wybrany prawidłowy sterownik drukarki.
Wybierz prawidłowy sterownik drukarki.
Czcionka może być prawidłowa, ale znaki wyglądają na rozmazane, ponieważ kolory nie zostały prawidłowo wyrównane.
Przeprowadź pełną kalibrację drukarki. Patrz Kalibracja drukarki.

Nie można drukować wszystkich liter z zestawu znaków
Przyczyna
Rozwiązanie
Nie została wybrana prawidłowa czcionka.
Wybierz prawidłową czcionkę.
Nie został wybrany prawidłowy zestaw znaków.
Wybierz prawidłowy zestaw znaków.
Używany program nie obsługuje wybranego znaku lub zestawu znaków.
Użyj czcionki, która obsługuje dany znak lub symbol.

Przesunięty tekst między wydrukami
Przyczyna
Rozwiązanie
Używany program nie ustawia w drukarce położenia góry strony.
Dokładne informacje zawiera dokumentacja oprogramowania lub PCL/PJL Technical Reference Package (Pakiet informacji technicznych PCL/PJL).

Nieregularne, brakujące znaki lub przerwany wydruk
Przyczyna
Rozwiązanie
Kabel przesyłania danych jest słabej jakości.
Spróbuj użyć innego kabla interfejsu, lepszej jakości, zgodnego z normą IEEE.
Kabel przesyłania danych jest obluzowany.
Odłącz i podłącz ponownie kabel przesyłania danych.
Kabel przesyłania danych jest uszkodzony lub złej jakości.
Spróbuj użyć innego kabla przesyłania danych.
Kabel zasilający jest obluzowany.
Odłącz i podłącz ponownie kabel zasilający.
Próbujesz drukować zadanie w języku PCL, ale drukarkę skonfigurowano do PS (tylko drukarki HP Color LaserJet 3000 i 3800 Series).
Wybierz z panelu sterowania drukarki prawidłowy język drukarki i prześlij ponownie zadanie drukowania.
Próbujesz drukować zadanie w języku PS, ale drukarkę skonfigurowano do PCL (tylko drukarki HP Color LaserJet 3000 i 3800 Series).
Wybierz z panelu sterowania drukarki prawidłowy język drukarki i prześlij ponownie zadanie drukowania.

Częściowy wydruk
Przyczyna
Rozwiązanie
Na panelu sterowania drukarki wyświetlony został komunikat o błędzie pamięci.
1.

Zwiększ pamięć drukarki poprzez usunięcie niepotrzebnych załadowanych czcionek, arkuszy ze stylami i makropoleceń.

lub

2.

Dodaj więcej pamięci do drukarki.

Drukowany plik zawiera błędy.
Sprawdź program, aby upewnić się, że plik nie zawiera błędów.
1.

Wydrukuj z tego samego programu inny plik, o którym wiesz, że nie zawiera błędów.

lub

2.

Wydrukuj plik z innego programu.

Na wydruku są plamy, poprzeczne linie, plamki toneru lub powtarzające się znaki
Przyczyna
Rozwiązanie
Należy wyczyścić drukarkę.
Wyczyść drukarkę. Patrz Czyszczenie drukarki. Jeśli problem powtarza się, zajrzyj do sekcji Rozwiązywanie problemów z jakością druku.
HP 3000 3600 3800 Problemy z wydrukiem